korsakovova-psychoza-priznaky-projevy-symptomyKorsakovova psychóza (amnestický syndrom, Meynertova amence, anglicky Korsakoff's syndrome, Korsakoff's dementia, Korsakoff's psychosis, amnesic-confabulatory syndrome) je psychické onemocnění neurologického charakteru, jehož hlavní příčinou je poškození (nejčastěji alkoholem či nedostatkem vitaminu B1) některých struktur mozku. Mezi tyto struktury patří mamilární tělíska a thalamus.
___
___

Historie: Poprvé tuto nemoc popsal lékař James Jackson a to již v roce 1822. Tento lékař popsal zánět nervu (neuritidu), který vznikl v souvislosti s užíváním alkoholu.
O 40 let později zaznamenal Sir Samuel Wilks, lékař z Guy's Hospital v Londýně, jisté duševní změny v případech alkoholického ochrnutí. Onemocnění však bylo pojmenováno po ruském neurologovi a psychiatrovi S. S. Korsakovi a to v roce 1887.

Příčina a následky: Poškozen je především tzv. Papezův okruh. Toto zapříčiňuje hluboké narušení krátkodobé paměti, které pacient kompenzuje fabulacemi (vymýšlením si).
Jak již bylo uvedeno v předchozím odstavci, Korsakovova psychóza se objevuje v souvislosti s nedostatkem vitaminu B1 (thiaminu) či s užíváním alkoholu u jedinců, kteří jsou dlouhodobě podvyživeni. Příčinou však mohou být vzácně neuroinfekce, nádory mozku, otrava rtutí, apod.

Diagnostika: Při stanovování diagnózy musíme nejprve vyloučit další neurologické onemocnění a jiné duševní poruchy. Používáme zobrazovací metody, jako jsou magnetická rezonance či CT. Vyšetřujeme i hladinu vitaminu B1 v těle.

Léčba: Základem léčby je odstranění příčiny. Dále léčíme symptomaticky, tedy se snažíme zmírnit níže uvedené příznaky.

 

Jak se projevuje Korsakovova psychóza

  • závažná vada krátkodobé paměti
  • člověk si není schopen něco vštípit do paměti
  • fabulace
  • dezorientace
  • halucinace
  • apatie – netečnost
  • anhedonie – neschopnost radovat se
  • trvalé poškození intelektu
  • nervové záněty

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny