melancholicky-raptus-priznaky-projevy-symptomyMelancholický raptus (latinsky raptus melancholicus, anglicky melancholic depression) je termín používaný pro stav chorobného afektu, agresivity nejen vůči sobě, ale i svému okolí. Často je při něm riziko sebevražedného jednání. Toto jednání je následkem zoufalství a vrcholné úzkosti. Řadí se mezi depresivní poruchy. Při melancholických depresích se člověku život zdá nesmyslný či bezúčelný.
___
___

V USA se odhaduje, že takovýmito vážnými poruchami psychiky trpí až 15% žen a 10% mužů. Melancholické deprese mají různé stupně závažnosti. Bohužel někteří nemocní, 30 až 40%, jsou rezistentní vůči antidepresivní léčbě, a proto u nich hrozí právě onen melancholický záchvat.

Diagnostika: Při diagnostice je nutné odlišit především poruchu emoční a depresivní, kdy u emoční poruchy se střídají nálady poměrně často, tak u deprese zůstává zachmuření po dobu týdnů až měsíců. Obvykle se lékař při vyšetření pacienta ptá na několik otázek. Např.: Máte potíže dostat se ráno z postele? Jsou vaše příznaky obecně horší ráno nebo večer? Jak se vám spí?

Léčba: K léčbě se podle posledních studií používají selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), jako např. fluoxetin (Prozac). Dále je také možnost využití starších antidepresiv ze skupiny tricyklických antidepresiv, u kterých však hrozí riziko předávkování, a neměly by se tedy dávat pacientům se sebevražednými sklony.

 

Melancholický raptus - příznaky, projevy, symptomy

  • afektivita - emocionální reaktivita člověka

  • agresivita vůči sobě a okolí

  • pokusy o sebevraždu

  • nedostatek energie

  • obtížnost čelit běžným úkolů běžného života

  • nepozornost nebo špatné soustředění

  • neschopnost prožívat radost

  • pocity „prázdnoty“

  • změny v chuti k jídluMelancholický rapus - obrázek, fotografie

 

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny