valecna stresova reakce priznaky projevy symptomyVálečná stresová reakce (anglicky combat stress reaction, battle neurosis) je termín používaný v armádě k popisu akutní změny chování, která přímo souvisí s traumaty války. Také známá jako válečná neuróza nebo bojová únava může předcházet vzniku posttraumatické stresové poruchy.
___
___

Svým charakterem se částečně kryje s diagnózou akutní stresové reakce v civilní psychiatrii. Historicky je spojená s tzv. šokem z výbuchu (anglicky shell shock), který byl popsán u vojáků bojujících na frontě během 1. světové války.

Diagnostika - je pro rozličnost a často nenápadnost příznaků svízelná a v průběhu časů se zásadně měnil postoj odborníků k této jednotce. Nejdůležitější je na tuto jednotku myslet a aktivně vyhledávat jednotlivce s vysokým rizikem a včas je zachytit. Sledujeme, jak dlouho byli vystaveni tlaku a o jaké intenzitě, zdali mají obranné mechanizmy jak se s traumaty případně vyrovnat.
 
Léčba - v současné době je názor takový, že nejdůležitější je tomuto postižení vojáků předcházet jejich pečlivou přípravou před odjezdem na misi. Paralelně k fyzickému tréninku je tedy zařazen nácvik zvládání obtížných situací, včetně nácviku obranných mechanizmů, které mohou případně vzniku této reakce zabránit. Dojde-li i tak k rozvoji válečné stresové reakce, patří tento pacient do rukou psychiatra a psychoterapeuta, kteří dle konkrétních potíží pacienta spolupracují i s odborníky jiných specializací (neurolog, internista, urolog a další).

 

Jak se projevuje válečná stresová reakce - příznaky, projevy, symptomy

 • prodloužená reakce
 • zpomalené myšlení
 • problémy s upřednostněním důležitých úkolů
 • potíže s plněním rutinních úkolů
 • zabývání se maličkostmi a rodinnými záležitostmi
 • nerozhodnost a nedostatek koncentrace
 • ztráta iniciativy a únava
 • bolesti hlavy
 • bolesti zad
 • neschopnost uvolnit se a relaxovat
 • třes
 • pocení
 • nevolnost a zvracení
 • ztráta chuti k jídlu
 • bolesti břicha
 • časté močení
 • úniky moči
 • bušení srdce
 • hyperventilace (zrychlené nebo/a prohloubené dýchání)
 • točení hlavy
 • nespavost
 • noční můry
 • nedostatečná kvalita spánku
 • nadměrná spavost
 • nadměrná lekavost
 • úzkost
 • deprese
 • podrážděnost
 • zvýšená bdělost a ostražitost (hypervigilance)
 • zvýšený pocit strachu
 • zneužívání návykových látek
 • neschopnost adaptovat se
 • sebevražednost
 • rušivé chování
 • nedůvěřivost
 • zmatenost
 • silné pocity ztráty kontroly


Válečná stresová reakce - obrázky, fotografie

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny