histrionska-porucha-osobnosti-hysterie-priznaky-projevy-symptomyHistriónská porucha osobnosti (anglicky histrionic personality disorder, HPD) je psychické onemocnění, jež se vyznačuje charakteristickými prvky chování. Tato porucha častěji postihuje muže než ženy a většinou vzniká při nějakém velmi citovém prožitku (úmrtí blízkého člověka, silná stresová situace, existenční problémy apod.), na který člověk se sklony k hysterii reaguje přehnaně. Jednotlivé hysterické reakce se fixují a postižená osoba se není po nějaké době schopna chovat jinak než hystericky.

___

___

Porucha se většinou v určité formě objeví už v dětství, děti trpící touto poruchou jsou zbrklé, nepořádné a nedbalé, umějí velmi věrohodně předstírat různá onemocnění a cítí potřebu být stále ve středu společnosti.

Léčba: dlouhodobá, nutná pomoc psychologa, psychoterapie, s výhodou lze použít metody psychoanalýzy (znovuprožití eventuelních nepříjemných zážitků, pocitů a traumat z dětství, jenž mohly být příčinou této poruchy), partnerské či manželské poradny, farmakologicky antidepresiva.

histrionska-porucha-osobnosti-hysterie-priznaky-projevy-symptomy-2Jak se projevuje hysterie, histriónská porucha osobnosti – příznaky, projevy, symptomy

  • typicky přehnaná emocionalita

  • absence studu

  • teatrálnost projevů

  • postižení jsou většinou velmi exhibicioničtí a egocentričtí

  • neustálá snaha být středem pozornosti

  • přehnané flirtování, koketnost

  • neustálá potřeba vzrušení

  • touha po ocenění

  • nepřípustnost vlastních chyb, nesnášenlivost kritiky

  • vymýšlení si

  • hypochondrie - úzkostné sebepozorování a strach z nemoci

  • nestálost citů

  • manipulace s ostatními

  • časté urážení se, trucování

  • v partnerském vztahu dožadování se neustálých důkazů lásky, vyhledávání konfliktů a předvádění žárlivých scén 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny