Digitální demence příznaky projevy symptomy příčina léčba obrázek fotografieDigitální demence (anglicky digital dementia) je termín označující poruchu kognitivních funkcí vznikající v souvislosti s nadměrným užíváním elektroniky – zejména počítačů, mobilních telefonů, tabletů, ale i televize. Problém nastává u těch, kteří se spoléhají na digitální přístroje víc než na svůj mozek. Příkladem mohou být řidiči užívající výhradně GPS navigace a jejich zhoršená orientace. Nejvíce jsou ohrožené děti, u kterých se mozek teprve vyvíjí.

Syndrom permanentního sexuálního vzrušení příznaky projevy symptomy příčina léčbaSyndrom permanentního sexuálního vzrušení (anglicky Persistent genital arousal disorder (PGAD), Persistent sexual arousal syndrome (PSAS), Restless genital syndrome (ReGS)) je vzácná porucha postihující výhradně ženy, která se projevuje spontánním, nechtěným a trvalým sexuálním vzrušením. Nejedná se o psychickou poruchu a na rozdíl od nymfomanie tyto ženy nemají zvýšenou touhu po sexu.

Hyperthymesie hyperthymezie příznaky projevy symptomy příčina léčbaHyperthymesie (anglicky hyperthymesia, highly superior autobiographical memory) je velmi vzácný syndrom, který se projevuje vynikající autobiografickou pamětí. Osoby si tedy velmi dobře pamatují veškeré události svého života, ve škole jsou ale průměrnými žáky. Zatím je známo pouze asi 20 případů.

Savant syndrom syndrom učence savantismus příznaky projevy symptomy příčina léčba obrázek fotografieSavant syndrom (savantismus, anglicky Savant syndrome) neboli syndrom učence je vzácný stav, kdy se u osoby s mentálním postižením, nejčastěji autismem, zároveň vyskytuje nějaká výrazně nadprůměrně rozvinutá duševní vlastnost. Většinou jde o výtvarné a hudební umění, paměť či matematiku. Tito lidé si například dokážou zapamatovat jízdní řády, historická fakta, řeší složité matematické úlohy, počítají kalendář, mají absolutní hudební sluch, hrají na desítky hudebních nástrojů, zvládnou výtvarně naprosto přesně replikovat nejrůznější scény po jejich jediném zhlédnutí apod.

Neurastanie, neurocirkulační astenie příznaky projevy příčina léčba symptomyNeurocirkulační astenie (srdeční neuróza, anglicky neurocirculatory asthenia) je psychiatrické onemocnění spadající mezi somatoformní poruchy a svým průběhem se podobá panické poruše. Projevuje se bolestmi na hrudi, bušením srdce a dušností. Tyto symptomy ale nemají organický původ, nejedná se tedy primárně o onemocnění srdce. Příčinou je zřejmě somatizace, tedy promítání psychických problémů do fyzického stavu jedince.

syndrom fantomovych vibraci priznaky projevy symptomy pricina lecbaSyndrom fantomových vibrací (anglicky phantom vibration syndrome, phantom ringing, ringxiety, fauxcellarm, phonetom) je mylný pocit vibrování či vyzvánění telefonu. Dotyčná osoba si je jistá, že cítila telefon vibrovat, ale na displeji žádný hovor či zpráva není. Spíše než o syndrom se jedná o taktilní (hmatovou) halucinaci.

__

__

glossofobie strach z mluveni na verejnosti priznaky projevy symptomy pricina lecbaGlossofobie (anglicky glossophobia) je chorobný strach z mluvení na veřejnosti. Patří mezi specifické fobie, které se řadí mezi úzkostné poruchy. Postižená osoba není schopna ovládat svoji nervozitu před publikem, ta ústí až v nervové zhroucení. Nemusí se hned jednat o dav lidí, často stačí například třída plná spolužáků, nebo i menší skupina osob, což významně ovlivňuje společenský a profesní život postiženého.

__

__

hafefobie strach z doteku priznaky projevy symptomy pricina lecbaHafefobie (anglicky haphephobia) je chorobný strach z doteků. Patří mezi specifické fobie, které se řadí mezi úzkostné poruchy. Pacient trpí neustálým a nevysvětlitelným strachem z toho, že se ho někdo dotkne, což významně ovlivňuje jeho společenský život. Občas strach vyvolává pouze dotek osoby opačného pohlaví.

__

__

nyktofobie strach z noci a tmy priznaky projevy symptomy pricina lecbaNyktofobie (anglicky nyctophobia) je chorobný strach ze tmy. Patří mezi specifické fobie, které se řadí mezi úzkostné poruchy. Postižený jedinec nedokáže v noci usnout bez rozsvícené lampičky, děsí se toho, že by byl v noci výpadek elektrického proudu. Pacienti jsou také ohroženi nedostatkem spánku. Může být kombinována s hypnofobií, tedy strachem z usnutí.

__

__

syndrom panenky barbie priznaky projevy symptomy pricina lecbaSyndrom panenky Barbie (anglicky Barbie Doll Syndrome) ohrožuje zejména dospívající dívky a je způsoben považováním nerealistického vzhledu např. panenek Barbie za standard krásy. Tyto dívky mají zkreslený pohled na krásu a vlastní tělo, což vede k jejich frustraci, pocitům selhání a následně k poruchám příjmu potravy.

__

__

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny