Fóbie příznaky, projevyFobie (fóbie, anglicky phobia) je typ úzkostné poruchy charakterizovaný jako chorobný strach ze situace, místa, osoby, zvířete či objektu. Strach je extrémní, iracionální a může přecházet až do panického záchvatu.

___

___

Fobie často ovlivňuje život pacienta, který se snaží změnit svůj život tak, aby se vyhnul obávanému. Jedná se o velmi častý stav, 2x častější u žen, mnohdy považovaný za běžnou věc, proto jen málo lidí vyhledá odbornou pomoc. Fobie se dělí na agorafobii - strach z otevřeného prostoru, sociální fobii a dále speciální (izolované) fobie, kterých je několik set a patří sem například arachnofobie (strach z pavouků), pyrofobie (strach z ohně), xenofobie (strach z cizinců) atd. Většinou vznikají v dětství, dospívání či časné dospělosti, častou příčinou je traumatizující zážitek.

Diagnostika: je stanovena psychiatrem či psychologem.

Léčba: účinná je zejména tzv. kognitivně-behaviorální terapie s postupným vystavováním (expozicí) obávanému, dále mohou být zvažována psychofarmaka (anxiolytika). 

 

Já se projevuje fobie – příznaky, projevy, symptomy, příčina, léčba:

 • extrémní, iracionální strach z určité situace, místa, osoby, zvířete či objektu

 • strach ze ztráty kontroly a ztráty vědomí

 • strach ze smrti

 • vyhýbavé chování

 • derealizace (prožitek nereálnosti okolního světa, vnímání situace z pohledu diváka)

 • depersonalizace (pocit neskutečnosti sebe sama)

 • panické ataky (záchvaty paniky)

 • závratě, motání hlavy, pocit na omdlení

 • bušení srdce (palpitace)

 • zrychlený tep (tachykardie)

 • dyspnoe (dušnost)

 • bolest na hrudi

 • pocení

 • třes (tremor), chvění

 • neklid

 • nevolnost (nauzea)

 • škroukání v břiše

 • sucho v ústech

 • návaly horka

 • mrazení

 

Fóbie - fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny