Frontální hyperostóza hyperostosis frontalis interna obrázek fotografie příznaky projevy symptomy příčina léčbaHyperostosis frontalis interna (frontální hyperostóza, anglicky hyperostosis frontalis interna) je ztluštění vnitřní plochy čelní kosti. Nejčastěji jde o náhodný nález při radiologickém či scintigrafickém vyšetření lebky z jiných důvodů. Hyperostóza je většinou asymptomatická (bez příznaků), ale může být spojována např. s bolestmi hlavy, záchvaty, obezitou, hirsutismem (zvýšeným ochlupením) a diabetes insipidus (žíznivkou).

tendinoza adduktoru kycle bolestive trislo priznaky projevy symptomy pricina lecbaTendinóza adduktorů kyčle (anglicky hip adductor tendinopathy) je pojem označující bolesti v tříslech, které velmi důvěrně zná většina sportovců, zejména fotbalistů a hokejistů. Vzniká z opakovaného přetěžování úponů těchto svalů při sportu. Adduktory kyčle je skupina svalů umožňující přitažení kyčelního kloubu (přinožení).

__

__

skokanske koleno priznaky projevy symptomy pricina lecbaSkokanské koleno (anglicky jumper´s knee, patellar tendonitis, patellar tendinopathy), neboli tendinóza ligamentum patellae je onemocnění patelárního vazu (vazu čéšky) vznikající z jeho přetěžování. Dochází k němu nejčastěji u sportovců při doskocích. Ve vazu vzniká nejprve zánět a později i degenerativní změny.

__

__

strmy talus talus verticalis priznaky projevy symptomy pricina lecbaStrmý talus (talus verticalis, anglicky vertical talus, rocker-bottom foot) je vrozená vývojová vada nohy, konkrétně hlezna. Chodidlo má kolébkovitý tvar z důvodu luxace (vykloubení) os naviculare (kost člunkovitá) v talonavikulárním kloubu (kloub mezi hlezenní a člunkovitou kostí).

__

__

plochá noha pes planovalgus plochonoží příznaky projevy symptomyDětská plochá noha, pes planovalgus, plochonoží (anglicky pes planovalgus, flexible flat foot) je nejčastější dětskou ortopedickou diagnózou, kdy dochází v období růstu k oploštění vnitřní (mediální) části podélné klenby nohy a valgozitě (uchýlení dovnitř od normální osy) patní kosti.

__

__

coxa vara adolescentium juvenilni epifyzeolyza hlavice femuru priznaky projevy symptomy pricina lecbaCoxa vara adolescentium (CVA, juvenilní epifyzeolýza hlavice femuru, anglicky coxa vara adolescenti, slipped capital femoral epiphysis) je závažné onemocnění kyčle postihující adolescenty, nejčastěji mezi 12. až 15. rokem věku a častěji chlapce. Hlavice kosti stehenní při tomto stavu směřuje dozadu a dolů v kloubní jamce (varozita).

___

___

severova nemoc priznaky projevy symptomy pricina lecbaSeverova nemoc (apofyzitida kalkaneu, anglicky Severs disease) je charakterizována jako apofyzitida (zánět při úponu svalových skupin) patní kosti v důsledku tahu Achillovy šlachy. Hlavními projevy jsou bolest paty a kulhání po fyzické aktivitě.

___

___

gorham stoutova choroba priznaky projevy symptomy pricina lecba fotografie obrazekSyndrom masivní osteolýzy (Gorham-Stoutova choroba, anglicky Gorham-Stout syndrome, vanishing bone disease, massive osteolysis) je vzácná porucha charakterizovaná progresivní osteolýzou (odbourávání kostní hmoty) a nahrazení kosti pojivovou tkání a nadměrnou proliferací (zmnožení) lymfatických cév.

___

___

syndrom masivni osteolyzy priznaky projevy symptomy pricina lecba fotografie obrazekSyndrom masivní osteolýzy (Gorham-Stoutova choroba, anglicky Gorham-Stout syndrome, vanishing bone disease, massive osteolysis) je vzácná porucha charakterizovaná progresivní osteolýzou (odbourávání kostní hmoty) a nahrazení kosti pojivovou tkání a nadměrnou proliferací (zmnožení) lymfatických cév.

___

___

albers schonbergova nemoc priznaky projevy symptomy copyAlbers-Schönbergova nemoc (angl. Albers-Schönberg disease) je ztluštění kostní tkáně, způsobené zvýšenou hustotou kosti s mírnou poruchou konstrukce. Díky zvýšené hustotě kost ztrácí pružnost a to vede k většímu riziku vzniku zlomenin. Osteoskleróza provází různá onemocnění jako např. Lériho syndrom, renální osteodystrofii nebo osteopetrózu.

___

___

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny