abulie-blocqova-choroba-priznaky-projevy-symptomyAbulie (Blocqova choroba, anglicky aboulie, Blocq disease) - pojem abulie pochází z řeckého slova Αβουλία, což znamená nedostatek vůle. Jedná se o příznak psychické poruchy, při které jedinec není schopen rozhodovat, či správně jednat, přestože si toto uvědomuje.  Někdy se pacient dostane do takové fáze, ve které už je naprosto izolován od svého okolí a naprosto ztrácí vůli cokoli dělat.
___
___

Poprvé byla popsána již v roce 1838. Ovšem dodnes probíhají debaty o tom, zda se jedná o poruchu nebo jen symptom charakterizující jinou psychickou chorobu. Často může být zaměněna či spojována s apatií či depresí.

Diagnostika je vzhledem k neshodám v klasifikaci nemoci poměrně složitá. Je nutné důkladné psychiatrické a také neurologické vyšetření.

Léčba je podobná jako u jiných psychických poruch. Je nutná psychoterapie. Někdy můžeme podávat také antidepresiva.


Jak se projevuje abulie, Blocqova choroba - příznaky, projevy, symptomy

 • obtíže se zahájením či udržením určité činnosti

 • neschopnost spontánního pohybu

 • neschopnost spontánně mluvit

 • prodloužení reakčního času

 • pasivita

 • snížení emocionální reaktivity

 • omezení spontánnosti

 • útlum sociálních interakcí

 • snížení zájmu o okolí

 • může se stupňovat až do demence

 • snížení chuti k jídlu


Abulie, Blocqova choroba - obrázky, fotografie

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny