Liposarkom příznaky projevy symptomy příčina léčbaLiposarkom (anglicky liposarcoma) je zhoubný (maligní) nádor z tukové tkáně. Postihuje zejména pacienty středního věku. Rozlišujeme několik typů – dobře diferencovaný, pleomorfní, inflamatorní (zánětlivý), myxoidní a dediferencovaný. Prognóza závisí na typu sarkomu, nejlepší mají dobře diferencované a inflamatorní nádory, naopak nejhorší jsou dediferencované tumory. Nejčastější lokalizací je dutina břišní, retroperitoneum (prostor za pobřišnicí) a podkoží dolních končetin.

Hemangiom fotografie obrázek příznaky projevy příčina léčbaHemangiom (anglicky hemangioma) je nezhoubný (benigní) nádor červené až červenohnědé barvy tvořený klubíčkem rozšířených cév. Vyskytuje se nejčastěji na kůži či v orgánech (játra, trávicí trakt, mozek, dýchací systém, leviny). Dělí se na kapilární (vlásečnicový), který se lidově označuje jako jahodové znaménko a objevuje se na kůži, kavernózní a arteriovenózní. Často se vyskytují u dětí již při narození, nebo v prvních měsících života, tyto mají tendenci spontánně mizet. U starých lidí nalézáme senilní hemangiomy.

Dermatofibrosarcoma protuberans příznaky projevy symptomy příčina léčba fotografie obrázekDermatofibrosarcoma protuberans (anglicky dermatofibrosarcoma protuberans) je vzácný maligní (zhoubný) nádor kůže tvořený vazivovou tkání. Vyskytuje se jako bolestivý, tuhý hmatný uzel hnědočervené nebo namodralé barvy především na trupu a končetinách. Zvláštním typem tohoto nádoru je tzv. Bednářův tumor, který navíc obsahuje dendritické pigmentové buňky obsahující barvivo melanin.

Agresivní angiomyxom příznaky projevy symptomy obrázek fotografieAgresivní angiomyxom (anglicky aggressive angiomyxoma) je benigní (nezhoubný) nádor měkkých tkání vycházející z mesenchymu. Postihuje převážně ženy ve fertilním věku, u mužů je méně častý. Typickou lokalizací je genitál – u žen okolí vaginy a perinea (hráz), u mužů scrotum (šourek). Na jeho vzniku se zřejmě podílí vliv hormonů (estrogen, progesteron). Často se nijak neprojevuje a jedná se o náhodný nález, může však narůstat velkých rozměrů a způsobovat tlakové bolesti, potíže při močení a pohlavním styku. Často recidivuje a může prorůstat do tukové tkáně a kosterní svaloviny.

chordom priznaky projevy symptomy pricina lecba fotografie obrazekChordom (anglicky chordoma) je vzácný maligní (zhoubný) nádor vycházející ze zbytků chorda dorsalis (struna hřbetní), což je tkáň vyskytující se u člověka během embryonálního vývoje. Chordom se vyznačuje pomalým růstem, destrukcí okolních struktur a lokalizací zejména v křížové oblasti, na bazi lební, či zbytku páteře. Postihuje častěji muže ve věku 40 – 70 let. Prognóza je špatná.

__

__

osteoid osteom priznaky projevy symptomy pricina lecba aspirinovy testOsteoid osteom (anglicky osteoid osteoma) je malý benigní (nezhoubný) nádor kosti tvořený kostní hmotou (matrix). Postihuje nejčastěji mladé dospělé a jeho typickými lokalizacemi je kost holenní (tibie) a stehenní (femur). Hlavním projevem je bolest. Ta se zhoršuje v noci a ustupuje po podání některých léků.

__

__

lymfoepiteliom lymfoepitelovy karcinom priznaky projevy symptomy pricina lecbaLymfoepiteliom (Schmincke-Regaud tumor, anglicky lymphoepithelioma, lymphoepithelial carcinoma) je maligní nádor složený z anaplastického (přítomnost anaplazie – nezralých buněk) dlaždicového epitelu a lymfatické tkáně. Typická je pro něj lokalizace v oblasti nazofaryngu (nosohltanu) a slinných žlázách, rychlý růst a metastázování (rozsev) do mízních uzlin.

___

___

benigni fibrozni histiocytom dermatofibrom priznaky projevy symptomy pricina lecba fotografie obrazekBenigní fibrózní histiocytom (anglicky benign fibrous histiocytoma, dermatofibroma) je velmi častý nezhoubný nádor měkkých tkání patřící mezi tzv. mezenchymové nádory. Je to oválný, pohyblivý, asi 1 cm velký útvar. Jeho invaze do okolní tkáně je velmi vzácná. Může se vyskytovat ve kterékoliv měkké tkáni, pokud se nachází v podkoží, říká se mu dermatofibrom.

___

___

spinaliom priznaky projevy symptomy pricina lecba fotografie obrazkySpinaliom (anglicky squamous-cell carcinoma, spinalioma) je zhoubný (maligní) kožní nádor vycházející z buněk vrchní vrstvy kůže, epidermis. Má lepší prognózu než melanom, i když může metastazovat, tedy tvořit vzdálená dceřiná ložiska. Roste agresivně do hloubky, kde může narušovat okolní struktury.

__

__

pigmentovana vilonodularni synovitida priznaky projevy symptomy pricina lecbaPigmentovaná vilonodulární synovitida PVNS, neboli difúzní forma obrovskobuněčného tumoru šlachových pochev (anglicky pigmented villonodular synovitis, PVNS) je vzácné benigní (nezhoubné) onemocnění vyvolané proliferací (množením) buněk synovie (kloubního mazu) a buněk pojivové tkáně (fibroblastů) kloubů a šlach.

___

___

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny