Balantidióza příznaky projevy symptomy příčina léčbaBalantidióza (anglicky balantidiosis) je vzácné infekční onemocnění způsobené prvokem zvaným vakovka střevní (Balantidium coli). Ta napadá zejména prasata, vzácně se ale může nakazit i člověk prostřednictvím výkalů nemocných zvířat a kontaminovanou vodou. Vakovka střevní má dvě formy – neinfekční pohyblivou (trofozoit) a nepohyblivou cystickou, která je infekční, napadá tlusté střevo a způsobuje jeho zánět, tvorbu hlubokých vředů a krvácení, vzácně může dojít k perforaci (prasknutí) střeva a vzniku zánětu pobřišnice (peritonitidy).

Klostridiový průjem klostridiová kolitida příznaky projevy symptomy příčina léčba obrázek fotografieKlostridiová kolitida (anglicky Clostridium difficile infection) je průjmovité infekční onemocnění tlustého střeva (colon) způsobené bakterií Clostridium difficile, často vznikající po terapii širokospektrými antibiotiky (hlavně klindamycin, chinolony, cefalosporiny). Patří mezi poměrně časté nozokomiální (nemocniční) nákazy. Projevuje se kašovitým až vodnatým průjmem, křečemi v břiše, horečkou a dehydratací, hrozí až perforace (protržení) střeva a rozvoj sepse.

Středozemní Marseillská horečka příznaky projevy symptomy obrázek fotografieStředozemní Marseillská horečka (anglicky Boutonneuse fever) je infekční onemocnění patřící mezi skvrnité horečky. Původcem je Rickettsia conorii a zdrojem nákazy jsou hlodavci a psi, přenašečem je klíště rodu Rhipicephalus a k přenosu dochází po jeho přisátí, nebo při vetření jeho infikovaného trusu do oděrky či jiné ranky na kůži. Tato nemoc se vyskytuje v subsaharské Africe, jižní Evropě, Dalekém východě a Indii.

Skvrnivka krysí endemický tyfus příznaky projevy symptomy obrázek fotografieSkvrnivka krysí, endemický tyfus (anglicky endemic typhus, rickettsiosis murium, murine typhus) je vzácné infekční onemocnění způsobené intracelulární bakterií zvanou Rickettsia mooseri. Zdrojem nákazy jsou krysy a potkani a přenašečem je blecha krysí Xenopsylla cheopis. Ohroženi jsou zejména zaměstnanci skladišť a přístavů. Onemocnění se vyskytuje v pobřežních oblastech tropů a subtropů.

Horečka Skalistých hor klíště příznaky projevy symptomy léčba fotografie obrázekHorečka Skalistých hor (anglicky Rocky Mountain Spotted Fever) je infekční onemocnění patřící mezi skvrnité horečky. Původcem je Rickettsia rickettsii a zdrojem nákazy jsou různí hlodavci, především myši, veverky a králíci, dále ovce, kozy a psi, přenašečem je klíště. Tato nemoc se vyskytuje v USA, Kanadě a státech Jižní Ameriky.

Africký klíšťový tyf tyfus příznaky projevy symptomy léčba obrázek fotografieAfrický klíšťový tyf (anglicky African tick-bite fever) je infekční onemocnění patřící mezi skvrnité horečky. Původcem je Rickettsia africae a zdrojem nákazy jsou hlodavci, dobytek a divocí kopytníci, přenašečem je klíště rodu Amblyomma. Tato nemoc se vyskytuje v rovníkové a jižní Africe. Charakteristický je výskyt několika eschar - vřídků s černou krustou, které vznikají v místech přisátí klíštěte, a zduření lymfatických uzlin. Jedná se o nejčastější importovanou rickettsiózu, postihuje až 5 % návštěvníků safari, ohroženi jsou zejména ti, kteří v ohnisku nákazy přenocují např. ve stanu.

Skvrnitý tyfus příznaky projevy symptomy příčina léčba fotogafie obrázekSkvrnitý tyfus, skvrnivka, typhus exanthematicus (anglicky epidemic typhus, jail fever, petechial fever) je infekční onemocnění způsobené mikroorganizmem zvaným Rickettsia prowazekii. Hlavním projevem je makulopapulózní exantém (vyrážka složená ze zarudlých skvrn a pupínků). Dalšími symptomy je silná bolest hlavy a vysoká horečka. Rezervoárem Rickettsií prowazekii je nakažený člověk, přenašečem jsou vši šatní.

Pravé neštovice variola vera příznaky projevy symptomy obrázek fotografiePravé neštovice, variola (černé neštovice, variola vera, anglicky smallpox) je závažné infekční onemocnění charakterizované těžkým celkovým stavem a celotělovou kožní vyrážkou. Na kůži se nejprve objeví skvrna (makula), ze které se později vytvoří papula (pupínek), vesikula (puchýř), pustula (puchýř vyplněný hnisem), krusta a hojí se jizvou.

bornholmska nemoc pleurodynie priznaky projevy symptomy pricina lecbaBornholmská nemoc neboli pleurodynie (anglicky Bornholm disease, pleurodynia) je infekční onemocnění svalů hrudníku způsobené Coxsackie viry. Zdrojem infekce je člověk, přenos probíhá kapénkově, přímým kontaktem nebo kontaminovanými potravinami. Prvním příznakem onemocnění je náhle vzniklá krutá bolest v dolní části hrudníku a horní oblasti břicha, vysoká teplota a bolest hlavy.

Armstrongův syndrom armstronkova lyfocytární choriomeningitida priznaky projevy symptomy pricina lecba virus obrázek fotografieArmstrongova lymfocytární choriomeningitis (anglicky Armstrong lymphocytic choriomeningitis, Armstrong syndrome) je infekční virové onemocnění nervového systému. Původcem je virus ze skupiny arenavirů a přenašečem jsou hlodavci, infekční částice jsou buď vdechnuty, nebo požity. Nemoc se projevuje jako meningitida neboli zánět mozkových blan.

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny