teofobie strach z bohu a nabozenstvi priznaky projevy symptomy pricina lecbaTeofobie (anglicky theophobia) je chorobný strach z bohů, náboženství, věřících. Patří mezi specifické fobie, které se řadí mezi úzkostné poruchy. Častěji postihuje jedince ze silně věřících rodin, kteří jsou od dětství zastrašováni božím trestem. Nejvýraznějším projevem je vyhýbání se náboženským objektům, textům, symbolům, činnostem a ostatním věřícím.

__

__

Diagnostika: diagnóza je stanovena psychiatrem.

Léčba: účinná je zejména tzv. kognitivně-behaviorální terapie s postupným vystavováním (expozicí) obávanému, relaxační techniky, v závažných případech je možno podat psychofarmaka.

 

 

Jak se projevuje teofobie – příznaky, projevy, symptomy, příčina, léčba:

• extrémní a iracionální strach z boha, náboženství
• především vyhýbavé chování – vyhýbání se náboženským textům a symbolům, věřícím, kostelům apod.,
• časté myšlenky na boží hněv, připisování všech vlastních neúspěchů bohu
• vznik panické ataky při blízkém střetu s obávaným, např. na náboženském setkání
• tělesné projevy panické ataky:
o závratě, motání hlavy, pocit na omdlení
o bušení srdce (palpitace)
o zrychlený tep (tachykardie)
o dyspnoe (dušnost)
o bolest na hrudi
o bolest hlavy (cephalea)
o pocení
o třes (tremor), chvění
o neklid, nervozita, napětí
o nevolnost (nauzea)
o škroukání v břiše
o sucho v ústech
o návaly horka

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny