syndrom-ciziho-prizvuku-FAS-priznaky-projevy-symptomySyndrom cizího přízvuku (anglická zkratka FAS, anglicky foreign accent syndrome) je velmi vzácné onemocnění, které se u některých pacientů rozvine po nějakém poranění hlavy či po mrtvici. Pro netrénované ucho nemusí ani zvuk znít jako cizí přízvuk, zvláště například u Angličanů či Američanů, u kterých se může pouze vyskytnout přízvuk z jiného regionu.
___
___

Nicméně vědci zjistili, že pokud dojde k poranění či poškození určité části mozku, která je zodpovědná za jazykové funkce, může se objevit u takovéhoto pacienta pozměněný přízvuk či nesprávné vyslovování slabik. Může také dojít k narušení řečových vzorů. Tato změna se u jedince vyskytne bez jakéhokoli vyvinutého úsilí.

Diagnostika je velmi složitá. Lékař musí provést spoustu vyšetření. Pacient absolvuje psychologické vyšetření, hodnocení jazykových dovedností, analýzu jazykových dovedností (hodnocení čtení, psaní, porozumění textu), dále absolvuje vyšetření svalů, které jsou zapojeny při tvorbě řeči (mimických). Lze také použít EEG, což je metoda měřící elektrickou aktivitu mozku. Ze zobrazovacích metod se používá CT nebo magnetická rezonance.

Léčba spočívá ve spolupráci pacienta s logopedem, aby byl schopen obnovit původní řečové návyky. Někdy je zapotřebí využít také psychologa, zvláště v případech, kdy se člověk cítí nějakým způsobem ztrapněn a bojí se mluvit.

Jak se projevuje syndrom cizího přízvuku FAS - příznaky, projevy, symptomy

  • narušení rytmu a tónu řeči, jako například
  • tvorba samohlásky delší a nižší
  • změna kvality zvuku pohybem jazyka nebo čelistí při mluvení
  • nahrazení slov nebo používání nevhodných slov
  • skládání vět nesprávným způsobem
  • příznaky mohou přetrvat měsíce nebo roky

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny