castlemanova-nemoc-lymfoidni-hamartom-priznaky-projevy-symptomyCastlemanova nemoc (hyperplazie lymfatických uzlin, lymfoidní hamartom, Castleman disease) je onemocnění , které postihuje lymfatické uzliny. Může postihnout jednu lymfatickou uzlinu, pak mluvíme o tzv. unicentrickém poškození, ale může také postihnout větší skupinu lymfatických uzlin a pak mluvíme o multicentrickém poškození lymfatických uzlin.
___
___

itp idiopaticka trombocytopenicka purpura imunitni trombocytopenie priznaky projevy symptomyIdiopatická trombocytopenická purpura (anglicky immune thrombocytopenic purpura) je nemoc, kdy dochází k urychlenému rozpadu destiček v krvi za pomoci autoimunitních mechanismů. To vede ke zvýšenému krvácení a purpuře (mnohočetné tečkovité krvácení do kůže a sliznic). Akutní forma ITP se objevuje v dětství a často se spontánně upraví.

___

___

rosaiova-dorfmanova-nemoc-priznaky-projevy-syptomyRosaiova-Dorfmanova nemoc (anglicky Rosai-Dorfman disease, RD) je vzácné onemocnění neznámé etiologie, které postihuje lymfatické uzliny v těle. V těchto lymfatických uzlinách nacházíme zvýšené množství histiocytů (druh bílých krvinek). Nemoc byla pojmenována po Ronaldu F. Dorfmanovi a Juan Rosaiovi.

___

___

febrilni neutropenie priznaky projevy symptomyFebrilní neutropenie (anglicky febrile neutropenia, neutropenic fever) je život ohrožující stav, který vznikne jako následek dřeňového útlumu, nejčastěji v rámci chemoterapie onkologicky nemocných pacientů. Jedná se o jeden z urgentních stavů v hematologii.

___

___

erdheim chesterova nemoc ecd polyostoticka skleroticka histiocytoza priznaky projevy symptomyErdheim-Chesterova nemoc (ECD, polyostotická sklerotická histiocytóza, anglicky Erdheim-Chester disease, lipoid granulomatosis) je vzácné multisystémové onemocnění dospělého věku. Jejím hlavním znakem je zvýšená produkce histiocytů (druh bílých krvinek) obsahujících v cytoplazmě velké množství depozit tuku a jejich hromadění v různých tkáních a orgánech.

___

___

aortoiliacka okluzivni choroba priznaky projevy symptomyLerichův syndrom (synonymně aortoiliacká okluzivní choroba, anglicky Leriche´s syndrome, aortoiliac occlusive disease) je forma ischemické choroby dolních končetin. Konkrétně se jedná o uzávěr břišní aorty nad jejím rozdvojením a/nebo obou společných pánevních tepen na aterosklerotickém podkladě. Na vzniku nových případů ischemické choroby dolních končetin se nejvíce podílejí 2 rizikové faktory – kouření a cukrovka.

___

___

hyperviskozni syndrom priznaky projevy symptomy pricina lecbaHyperviskózní syndrom (anglicky hyperviscosity syndrome) je soubor příznaků vyskytujících se při zvýšené viskozitě krve, kdy dochází ke zhoršenému prokrvení některých orgánů. Ohrožen je zejména nervový systém, srdce a ledviny. Může vzniknout z korpuskulárních příčin, kdy je v krvi zvýšený počet krevních buněk.

__

__

kongenitalni amegakaryocytarni trombocytopenie priznaky projevy symptomy pricina lecbaKongenitální amegakaryocytární trombocytopenie (CAMT, anglicky congenital amegakaryocytic thrombocytopenia) je vzácné onemocnění, jehož základní dvě charakteristiky jsou trombocytopenie (nedostatek krevních destiček) a nepřítomnost nebo výrazný úbytek megakaryocytů (buňky kostní dřeně, ze kterých vznikají krevní destičky) v kostní dřeni.

__

__

Favismus deficit G6PD deficit glukóza 6 fosfát dehydrogenázy příznaky projevy příčina léčbaFavismus (anglicky favism, glukose-6-phosphate dehydrogenase deficiency) je X-vázané dědičné onemocnění charakterizované nedostatkem (deficitem) enzymu glukosa-6-fosfát dehydrogenázy (G6PD) a tím způsobeným narušením metabolismu červených krvinek (erytrocytů) a jejich zvýšenou citlivostí k oxidačnímu stresu.

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny