achalazie-jicnu-priznaky-projevy-sympotmyAchalázie (anglicky achalasia of gullet). Achalázie jícnu je pojem označující poruchu motility (hybnosti). Tato porucha motility je dále spojena s nedostatečným uvolněním svaloviny, což způsobuje neschopnost posunout potravu z jícnu směrem k žaludku. Slovo achalazie pochází z původního slova chalao, což znamená uvolnit. Jedná se o poměrně vzácné onemocnění.
___
___

Příčina achalázie nespočívá v nějaké překážce, která by se v jícnu vyskytovala, a díky které by potrava nemohla procházet směrem k žaludku, ale hlavní příčinou je porucha nervosvalová. Většinou se jedná o poruchu nervus vagus nebo je porucha na straně svaloviny jícnu. V důsledku toho dojde k ochrnutí svaloviny a tím není možné posouvat sousto dál směrem do žaludku. Toto sousto v jícnu stagnuje a obtěžuje pacienta.
Rozdělení: achalázii můžeme rozdělit do dvou typů a to podle místa poruchy. Jde o krční achalázii, kdy je porušena svaloviny horního jícnového svěrače, a dále o ezofago-kardiální achalázii, kdy dochází k poruše dolního jícnového svěrače při polykání. Příčiny vzniku achalázie nejsou známy.
Diagnostika achalázie se provádí jednak na základě níže uvedených příznaků a také pomocí zobrazovacích metod, jako jsou RTG, gastroskopie a jícnová manometrie (měření tlaku v jednotlivých částech jícnu)
Léčba: jelikož je příčina neznámá, je i léčba složitá. Důležitá jsou režimová opatření, kdy nemocnému doporučíme více tekutin a méně tuhou stravu. Dále je možná chirurgická terapie či endoskopická dilatace (roztažení) jícnu balónkem. Nově je také možné využít metody perorální endoskopické myotomie (POEM), která se provede tak, že zavedeme endoskop do jícnu a vytvoříme tunel mezi sliznicí a svalovinou.


Jak se projevuje achalázie jícnu - příznaky, projevy, sympotmy

  • vznikají postupně
  • porucha polykání (dysfagie)
  • nejprve problém polykat velká tuhá sousta
  • zakuckávání se
  • bolest a tlak na hrudi v době jídla
  • častý kašel
  • opakující se zápaly plic

 

Achalázie jícnu - obrázek, fotografie

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny