Flutter síní (anglicky atrial flutter) je porucha srdečního rytmu, která vzniká v síních. Jde o reentrální arytmii, tzn. vzruch se šíří po přesně dané okružní dráze v síních. Flutter je buď typický(I.typ), kdy je reentrální okruh závislý na kavotrikuspidálním můstku nebo naopak atypický (flutter II. typu), kdy je na můstku nezávislý.

___

___

Rychlost kroužení vzruchu je v rozmezí 240-320/min., frekvence komor však závisí na převodní kapacitě AV uzlu (převádí vzruchy ze síní na komory). Jisté riziko představuje obraz tzv. deblokovaného flutteru, kdy je frekvence komor shodná s frekvencí síní (1:1). Taková tachykardie je hemodynamicky závažná a vede zvláště u jedinců se strukturálním onemocněním srdce k srdečnímu selhání.
Diagnostika
Základem je záznam EKG. Reentrální okruh je anatomicky přesně definován a EKG obraz klasického flutteru síní I. typu má charakteristické rysy. V diferenciální diagnostice může dělat potíže současná aberace (rozšíření) QRS komplexů, napodobující obraz komorové tachykardie.
Léčba
V neurgentní situaci je vhodné postupovat farmakologicky. Léčba záchvatu flutteru síní se známkami oběhového selhávání spočívá v provedení elektrické kardioverze. Naprostým pokrokem je metoda radiofrekvenční ablace, kdy se tzv. přepálí dráha, po které se vzruch srdcem šíří. Jako prevence vzniku sraženin a následné embolizace (cévní mozková příhoda) se doporučuje pravidelně brát léka na ředění krve (antikoagulace).
Příznaky a projevy
- palpitace (bušení srdce)
- pocit dušnosti
- oprese na hrudníku
- závratě, motání hlavy
- pocit na zvracení
- nervozita, pocit blížící se smrti
- pocit snížené výkonnosti
- únava až schvácenost
- až obraz srdečního selhání (u deblokovaného flutteru)
o intolerance námahy, dušnost při námaze, noční dušnost vleže, otoky

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny