eisenmengeruv-syndrom-priznaky-projevy-symptomyEisenmengerův syndrom (zkratka ES, Eisenmengerova reakce, tardivní cyanóza, anglicky Eisenmenger's syndrome) je definován jako proces, při němž dochází k levopravému zkratu způsobenému vrozenou srdeční vadou (defektem komorového septa nebo méně často defektem síňového septa). Ta vzniká již při nitroděložním vývoji srdce a způsobuje zvýšené proudění krve přes plicní cévy, což má za následek plicní hypertenzi, tím dochází ke zvýšeným tlakům v pravém srdci a následně tedy levopravému zkratu.
___
___

Řadí se mezi tzv. cyanotické vady (krev není dostatečně okysličována, což má za následek promodrávání). Za normálních okolností je tlak v pravé části srdce poměrně malý, ale při defektech septa, se poměr tlaků mění a tlak v pravé části srdce se zvyšuje, z důvodu zvýšení tlaků v plicním řečišti. Tím, že je v plicích zvýšen tlak, dochází k poškození plicních kapilár. Takto poškozené kapiláry jsou nefunkční a snižuje se tak možnost kyslíku dostatečně z těchto kapilár prostoupit do krevního oběhu. Osoba s Eisenmengernovým syndromem může rovněž trpět nekontrolovatelným krvácením v důsledku poškození kapilár.

Eisenmengerův syndrom byl pojmenován podle Dr. Paul Wooda a Dr. Victor Eisenmengera, kteří jej poprvé popsali. Stalo se tak již v roce 1897.

Léčba úzce souvisí s odstraněním příčiny. Pokud jsme identifikovali defekt septa, je možné jej chirurgicky uzavřít. Dále při velmi poškozených plicích je možné zvážit jejich transplantaci. Podávání léků na plicní hypertenzi nám neodstraní příčinu a není proto nejvhodnější.

 

Eisenmengerův syndrom - příznaky, projevy, symptomy

 • cyanóza (modré zabarvení kůže v důsledku nedostatku kyslíku)

 • vysoký počet červených krvinek

 • oteklé nebo zduřelé konečky prstů

 • mdloby

 • srdeční selhání

 • arytmie a nepravidelný srdeční rytmus

 • krvácivé stavy

 • vykašlávání krve

 • nedostatek železa

 • problémy s ledvinami

 • mrtvice

 • dna

 • žlučové kameny

 

Eisenmengerův syndrom - fotografie, obrázky


obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny