jak-se-projevuje-kora-nemoc-smichu-priznaky-projevy-symptomy-obrazek-fotografieNemoc smíchu Kora (anglicky Kuru disease, laughning sickness) je prionové onemocnění patřící do skupiny transmisivních spongiformních encefalopatií (TSE), vyskytující se u příslušníků kmene Fore na Nové Guineji jako důsledek rituálního kanibalismu, zde konkrétně pojídání mozku zemřelých osob (nejčastěji předků).
___

___

Nejde o nemoc ve smyslu nákazy organismu jiným organismem, ale spíše poruchou organismu v důsledku přítomnosti a působení látky, kterou tělo neumí likvidovat (metabolizovat ani vyloučit). Poprvé byla objevena na počátku 50 let 20. století. Prognóza - infikovaná osoba obvykle umírá během 3 měsíců do 2 let po prvních příznaků, často v důsledku plicní infekce, či infekce z proleženin. Léčba - nekauzální, jen symptomy. Kauzální léčba neexistuje.

Jak se projevuje nemoc smíchu kora - příznaky, projevy

 • začíná asymptomatickou (bezpříznakovou) fází – trvá 5 – 20 let v závislosti na prvotní expozici
 • první (ambulatní) stadium:
  • kolísavý postoj a chůze,
  • snížená svalová kontrola,
  • třes,
  • zhoršení řeči a
  • dysartrie (nezřetelná řeč)
 • druhá (sedavá) fáze:
  • pacient neschopen chůze bez opory,
  • trpí ataxií (ztráta svalové koordinace) a
  • těžkým třesem,
  • emocionální nestabilita,
  • deprese,
  • nekontrolovatelný smích,
  • šlachové reflexy jsou normální
 • závěrečné terminální stadium:
  • pacient není schopen sedět bez opory,
  • trpí těžkou ataxii (bez svalové koordinace),
  • není schopen mluvit,
  • je inkontinentní,
  • má potíže s polykáním,
  • nereaguje na své okolí

Nemoc smíchu kora - obrázky, fotografie


jak-se-projevuje-kora-nemoc-smichu-priznaky-projevy-symptomy-2

 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny