multiorganove-selhani-MODS-priznaky-projevy-symptomy-2Multiorgánové selhání (MODS - multiorgan dysfunction syndrome = multisystémová orgánová porucha, finální stadium anglicky pak MSOF - multisystem organ failure nebo MOF - multiorgan failure) je stav, kdy tělo není schopné udržet stálost vnitřního prostředí, jelikož selhává více orgánů najednou, a je proto nutný lékařský zásah. Dříve byl tento stav označován jako sepse nebo také septický syndrom.
___
___

Obvykle je tento stav způsoben infekcí či poraněním, kdy dojde k nekontrolované zánětlivé reakci. Proč však k této reakci dochází, není stále přesně známo. Vědci se nejvíce přiklánění k Dietchově teorii. Tato teorie je založena na tom, že oblast trávicího ústrojí není dostatečně prokrvena a dochází ke strukturálním změnám. Tím dojde ke zvýšení střevní propustnosti, čímž se změní imunitní funkce střeva a to vede k úniku toxických látek do krevního oběhu, což má za následek poškození tkáně a orgánovou dysfunkci.

V současnosti neexistuje léčba, která by zvrátila průběh MODS, terapie je pouze podpůrná, kdy je hlavním cílem lékařů udržet přiměřené okysličení tkání. Úmrtnost se pohybuje od 30% do 100%, přičemž od roku 1980 se míra úmrtnosti se nezměnila.

 

Jak se projevuje multiorgánové selhání, MODS - příznaky, projevy, symptomy

  1. stadium: mírná respirační alkalóza, oligurie (snížené močení), hyperglykémie (vyšší hladina cukru v krvi) a vyšší potřeba inzulínu
  2. stadium: pacient zrychleně dýchá, má hypokapnii (snížené množství oxidu uhličitého v krvi v důsledku rychlejšího a hlubšího dýchání) a hypoxémii (snížené množství kyslíku v krvi), může mít středně těžkou poruchou jater
  3. stadium: u pacienta se objevuje šok s azotémií (zvýšené množství dusíkatých látek v krvi) a významné poruchy koagulace (srážení krve)
  4. stadium: naprostý rozvrat vnitřního prostředí (selhání)
 

Multiorgánové selhání - obrázek, fotografie

 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny