schneeberska-choroba-postizeni-plic-radonem-priznaky-projevy-symptomySchneeberská choroba (anglicky Schneeberg disease) je termín, který se používá pro označení plicního onemocnění. Konkrétně se jedná o postižení průdušek, nebo je takto označován alveolární (postihující plicní sklípky) karcinom. Příčinou této choroby je vystavení dlouhodobému působení plynu radonu a produktů, které vznikají jeho radioaktivním rozpadem.
___
___

Můžeme směle říci, že se jedná o rakovinu z povolání. Jedná se totiž o nejčastější karcinom, který postihuje pracovníky, kteří přicházejí s radioaktivním zářením do styku. Maximum výskytu bylo pozorováno především v sovětských uranových dolech, dále v dolech v Československu a také v bývalé Německé demokratické republice.

Historie této choroby se však datuje již o mnoho dříve. Poprvé byla pozorována již ve středověku, ovšem, že se jedná o rakovinu, bylo potvrzeno až na konci devatenáctého století, resp. podezření, že by mohlo existovat spojení mezi tímto typem rakoviny a expozicí ionizujícímu záření, bylo vyjádřeno až na začátku dvacátého století. Onemocnění proto dostalo svůj název podle oblasti, kde bylo podrobněji zkoumáno, tedy v oblasti Krušných hor – Schneeberg.

Diagnostika Schneeberské nemoci: provádíme jednak na základě zobrazovacích metod a biopsie plicní tkáně, která nám potvrdí, že se jedná o rakovinu, ale také nesmíme opomenout odebrat pracovní anamnézu, ze které můžeme zjistit potencionální vystavení radioaktivnímu záření.

Léčba Schneeberské choroby: je stejná jako u jiných druhů karcinomu plic. Pokud je to možné, můžeme nádor chirurgicky odstranit. Dále používáme radioterapii a chemoterapii.Jak se projevuje Schneeberská choroba - příznaky, projevy, symptomy

 • kašel zprvu suchý, pak produktivní

 • hemoptýza – vykašlávání krve

 • bolest na hrudi

 • dušnost

 • výpotek v pohrudniční dutině

 • méně časté příznaky

  • syndrom horní duté žíly

  • paréza n. reccurens

  • potíže s polykáním

  • arytmie

  • srdeční selhání

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny