vodni kyla hydrokela priznaky projevy symptomyHydrokéla neboli vodní kýla (anglicky: hydrocele) je stav, kdy dojde k nahromadění tekutiny v obalech varlete. U dospělých je způsobena onemocněním varlete a jeho přívěšků (sekundární hydrokéla), zatímco u dětí se spíše jedná o přetrvávající komunikaci mezi dutinou břišní a dutinou varlete (vrozená hydrokéla). U předčasně narozených dětí bývá riziko vzniku hydrokély vyšší.

___

___

syndrom periodicke horecky marschaluv syndrom syndrom pfapa priznaky projevy symptomySyndrom periodické horečky, Marschalův syndrom, syndrom PFAPA (anglicky: periodic fever, aphthous stomatitis-pharyngitis-adenitis syndrome) - toto onemocnění je charakterizováno opakovanými záchvaty horečky, které jsou doprovázené aspoň jedním z těchto projevů: aftozní stomatitida, zánět nosohltanu a mízních uzlin. Vyskytuje se u dětí. 

___

___

Plicní sekvestrace (anglicky bronchopulmonary sequestration, cystic lung lesion) je masa plicní tkáně, která nemá spojení s tracheobronchiálním stromem. Je zásobena anomální artérií vycházející přímo z hrudní či břišní aorty.

___

___

syndrom hyalinnich membran syndrom dechove tisne novorozence priznaky projevy symptomySyndrom hyalinních membrán, syndrom dechové tísně novorozence (anglicky respiratory distress syndrome, hyaline membrane disease) je onemocnění vyskytující se téměř výhradně u nedonošených novorozenců. Typickým projevem je rychle se zhoršující dechová nedostatečnost ihned po porodu.
___
___

crouzonuv-syndrom-priznaky-projevy-symptomyCrouzonův syndrom (kraniofaciální dysostóza, dysostosis craniofacialis, anglicky Crouzon syndrome) se řadí mezi vrozené poruchy postihující lebku. Jedná se o onemocnění zapříčiněné mutací genů FGFR2 a FGFR3, což má za následek poruchu ve vytváření receptorů pro růstové faktory buněk nazývající se fibroblasty (buňky produkující vazivo). V důsledku této mutace dochází k předčasnému srůstu šípového švu na lebce dítěte a tím ke vzniku deformit.

___

___

infantilni-skorbut-priznaky-projevy-symptomyInfantilní skorbut (kurděje u kojenců, Barlowova nemoc, anglicky Barlow disease, skorbut infantile) Kurděje jsou onemocnění, které je způsobeno nedostatkem vitamínu C. Tento vitamin potřebuje tělo pro tvorbu kolagenu. Název skorbut je odvozen od latinského názvu vitaminu C. U kojenců byly kurděje poprvé popsány sirem Thomasem Barlowem, britský lékařem již v roce 1883.

___

___

achondrogeneze-priznaky-projevy-symptomyAchondrogeneze (anglicky achondrogenesis) - pod pojmem achondrogeneze se ukrývá nejzávažnější forma vrozené chondrodysplasie (malformace kostí a chrupavek). Pro achondrogenezi je typické malé tělo s krátkými končetinami a s dalšími abnormalitami kostry. Děti postižené achondrogenezí se obvykle narodí předčasně a žijí velmi krátce.

___

___

cerny-kasel-davivy-kasel-pertuse-priznaky-projevy-symptomyDávivý či černý kašel neboli též pertuze (anglicky pertussis, whooping cough) je způsobený infekce dýchacích cest, převážně u dětí, vzácněji u dospělých. Typický záchvatovitý kašel se vyskytuje pouze u dětí, u dospělých je průběh necharakteristický a často zůstane nerozpoznán. Původcem je bakterie Bordetella pertusis. Rezervoárem nákazy je nemocný člověk a přenos se děje kapénkovou cestou. Pro malou odolnost původce je třeba, aby vnímavý jedinec byl vzdálen max. do 1,5m od zdroje.

___

___

novorozenecke-obdobi-charakteristika-vlastnosti-priznaky-projevyCharakteristika novorozeneckého období (anglicky newborn age) - jako novorozenecké období označujeme období od narození do 28. dne života dítěte. V tomto období dochází k adaptaci jednotlivých tělních systémů novorozence.  Dechová frekvence v novorozeneckém období se pohybuje mezi 40 a 60 dechy za minutu, což je oproti běžným 12 dechů dospělého poměrně hodně.
___
___

puberta-u-divek-priznaky-projevy-symptomyPuberta u dívek (female adolescence) je podle Světové zdravotnické organizace období přibližně od 10 let do 19 let. V zákoně je jako dospívání označeno období od ukončení základní školy až po ukončení přípravy na povolání, tedy přibližně období od 14 do 19 let. Jde o období přechodné, kdy jedinec již není dítě, ale není ještě dospělý.
___
___

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny