dospivani-adolescence-puberta-priznaky-projevy-symptomyDospívání (anglicky adolescence) je podle Světové zdravotnické organizace období přibližně od 10 let do 19 let. V zákoně je jako dospívání označeno období od ukončení základní školy až po ukončení přípravy na povolání, tedy přibližně období od 14 do 19 let. Jde o období přechodné, kdy jedinec již není dítě, ale není ještě dospělý.
___
___

sandiferuv-syndrom-priznaky-projevy-symptomySandiferův syndrom (anglicky Sandifer syndrome) je onemocnění vyskytující se v dětském věku. Je charakterizován gastrointestinálními (trávicími) příznaky (konkrétně gastroesofageálním refluxem - návratem tráveniny ze žaludku do jícnu) spolu s abnormálními pohyby. Vyskytuje se nejčastěji u dětí ve věku okolo 18 až 36 měsíce. Výjimečně se může vyskytnout také u dospívajících. Syndrom byl pojmenován podle Paula Sandifera v roce1969.
___
___

febrilni-krece-priznaky-projevy-symptomyFebrilní křeče (zkratka FK, anglicky convulsiones febriles) jsou křečové stavy s poruchami vědomí, které se nejčastěji vyskytují u dětí v souvislosti s počáteční fází infekčního onemocnění. Proč febrilní křeče vznikají, není dosud přesně objasněno. Většinou se vyskytují na začátku onemocnění, kdy dítěti stoupá teplota.
___
___

syndrom-dechove-tisne-u-novorozencu-nedostatek-surfaktantu-priznaky-projevy-symptomy-2Syndrom dechové tísně u novorozenců neboli syndrom nedostatku surfaktantu (anglicky respiratory distress syndrome, RDS) je plicní onemocnění nezralých novorozenců. Surfaktant je směs látek, která vystýlá plicní sklípky, zmenšuje jejich povrchové napětí a tím zabraňuje jejich kolapsu. Nedostatek surfaktantu je častý u nedonošených novorozenců, kteří surfaktant nevytváří nebo jen málo. Vliv na snížení jeho tvorby má také chlad, šok, nedostatek kyslíku, inzulín.
___
___

reyuv-syndrom-priznaky-projevy-symptomyReyův syndrom (anglicky Reye´s syndrome) je akutní onemocnění dětského věku, pro které je charakteristický především edém mozku a poškození funkce jater. Příčina tohoto onemocnění není známa. Zjištěna byla souvislost mezi virovými infekty a léčbou kyselinou acetylsalicylovou. Z těchto důvodů se již kyselina acetylsalycilová dětem při horečnatých infekcích nepodává! Reyův syndrom může končit smrtí dítěte nebo doživotními následky!
___
___

jak-se-projevuje-pata-detska-nemoc-erythema-infectiosum-priznaky-projevy-symptomyPátá dětská nemoc neboli erythema infectiosum je virové mírně nakažlivé infekční onemocnění, které se obvykle objevuje na jaře a většinou postihuje děti starší dvou let - předškolní a školní děti. Tato infekce je způsobena lidským parvovirem B19, který se přenáší kapénkami z dýchacích cest. Pokud se infekcí nakazí těhotná žena, může dojít v 5-10 % k poškození plodu a potratu!

___

___

sesta-detska-nemoc-detska-ruzovka-priznaky-projevy-symptomyŠestá dětská nemoc neboli roseola infantum (synonymem též exanthema subitum, dětská růžovka, rychlá vyrážka, anglicky sudden rash, roseola infantum, rose rash of infants) je mírně nakažlivé virové infekční onemocnění způsobené lidským herpesvirem 6 (HHV 6), které se objevuje nejčastěji na jaře a na podzim. Narozdíl od páté dětské nemoci zde bývají postiženy zejména děti do dvou let věku - starší kojenci a batolata. Virus se přenáší slinami a to často prostřednictvím dalších členů rodiny dítěte. Po prodělané nákaze člověku zůstává doživotní imunita.
___

___

jak-se-projevuje-detska-mozkova-obrna-DMO-priznaky-projevy-symptomyDětská mozková obrna (zkráceně DMO, anglicky cerebral palsy - CP), je zastřešující pojem pro označení skupiny chronických onemocnění charakterizovaných poruchou centrální kontroly hybnosti, která se objevuje v několika prvních letech života a která se zpravidla v dalším průběhu nezhoršuje. Příčina: poškození mozku během těhotenství, při porodu nebo v prvních měsících života. K poškození může dojít nejčastěji na základě krvácení do mozku v období kolem porodu, při infekcích centrální nervové soustavy, nebo pro dechové poruchy novorozenců s následným neokysličením mozkové tkáně.

___

___

jak-se-projevuje-nesestouple-varle-kryptorchismus-priznaky-projevy-symptomyKryptorchismus neboli nesestouplé varle (anglicky cryptorchidism) je vývojová vada, při které nenacházíme varle v šourku. Rozlišujeme retinované (nesestouplé, zadržené) varle, které se během svého sestupu zastavilo - pravý kryptorchismus. Jako ektopické varle označujeme to, které při sestupu odbočilo ze své fyziologické cesty. Příčina může spočívat v anatomických anomáliích (krátká tepna, úzký tříselný kanál ad.) nebo jde o příčiny hormonální.  Nesestouplé varle má 4% donošených novorozenců a 30% nedonošených novorozenců. V 1 roce má ještě retinované varle 1% chlapců, po této době již je nepravděpodobné a je nutné chirurgické řešení, jelikož je zde riziko vzniku malignity (zhoubného nádorového onemocnění).

___
___

 

toxoplazmoza-plodu-pri-narozeni-priznaky-projevy-symptomyJe nejčastější parazitámí zoonóza v ČR. Původcem je prvok Toxoplasma gondii. Definitivním hostitelem původce je kočka a infikována je řada domácích i divokých zvířat. Člověk se nakazí požitím tkáňových cyst v nedostatečně tepelně upraveném mase a/nebo potravou kontaminovanou oocystami (zelenina, padané ovoce aj.).

___

___

 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny