coxa vara adolescentium juvenilni epifyzeolyza hlavice femuru priznaky projevy symptomy pricina lecbaCoxa vara adolescentium (CVA, juvenilní epifyzeolýza hlavice femuru, anglicky coxa vara adolescenti, slipped capital femoral epiphysis) je závažné onemocnění kyčle postihující adolescenty, nejčastěji mezi 12. až 15. rokem věku a častěji chlapce. Hlavice kosti stehenní při tomto stavu směřuje dozadu a dolů v kloubní jamce (varozita).

___

___

Podle rozsahu tohoto skluzu je CVA dělena na lehkou, středně závažnou a velmi závažnou. Podle stability růstové štěrbiny a schopnosti chůze se kyčle dělí na stabilní a nestabilní, kdy pacient není schopný chodit. Postižení bývá jednostranné či oboustranné a vede k poruše funkce kloubu a předčasnému vzniku artrózy. Rizikovými faktory vzniku je obezita, endokrinní poruchy (př. hypothyreoidismus, hyperparathyreoidismus, hypogonadismus atd.) a genetické predispozice.

Diagnostika: základem diagnostiky je anamnéza, klinické ortopedické vyšetření a zobrazovací metody (zejména RTG).

Léčba: stav vyžaduje operační řešení s cílem zabránit možným trvalým následkům.

 

Jak se projevuje coxa vara adolescentium – příznaky, projevy, symptomy:

  • bolest v oblasti kyčle a často i stehna či kolene

  • kulhání

  • potíže trvají více než 3 týdny

  • nebo náhle vzniklá prudká bolest znemožňující chůzi (akutní skluz např. při seskoku z výšky)

  • vznik během zátěže či po ní

  • postupné omezení hybnosti v kyčelním kloubu, zvláště vnitřní rotace a abdukce (odtažení dolní končetiny)

  • dítě je,či není schopno chůze

  • Drehmanův příznak - flexe v kyčli je možná pouze při abdukci a zevní rotaci, takže koleno směřuje do axily

 

Coxa vara adolescentium – fotografie, obrázek

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny