nobelova-nemoc-nobelova-choroba-priznaky-projevy-symptomyNobelova nemoc (anglicky Nobel disease) je definována jako onemocnění vyskytující se u příjemců Nobelovy ceny, bez ohledu na to, ve které kategorii byl dotyčný oceněn. Poprvé byl termín Nobelova nemoc použit vědcem Davidem Gorskim, který představil teorii, že každý vědec, který obdržel Nobelovu cenu, má tendenci poté, co cenu obdrží, zabývat se podivnými myšlenkami.
___
___

piercing-prince-alberta-priznaky-projevy-symptomyPiercing Prince Alberta (anglicky PA piercing, Prince Albert Piercing) je jeden z nejčastějších piercingů aplikovaných na mužský pohlavní orgán. Tento piercing je polokruhovitého tvaru a je zakončen na každé straně kuličkou. Je zaváděn na spodní stranu žaludu, odkud poté pokračuje močovou trubicí a vyúsťuje na horní straně žaludu z ústí močové trubice.
___
___

peyronieova-nemoc-priznaky-projevy-symptomyPeyronieova nemoc (Morbus Peyronie, Peyronieova choroba, anglicky Peyronie's disease, induratio penis plastica, chronic inflammation of the tunica albuginea, CITA) je onemocnění, které postihuje topořivá tělesa penisu. Proč tato nemoc vzniká, není dosud objasněno a nemůže tak ani určit, který z mužů bude touto nemocí postižen.
___
___

syndrom-valky-v-zalivu-priznaky-projevy-symptomy-1Syndrom války v Zálivu (anglicky Gulf War syndrome, zkratka GWS, Gulf War illness, GWI) je komplex závažných onemocnění postihujících bývalé vojáky, kteří se zúčastnili této války v Zálivu v roce 1991. Tento syndrom byl poprvé zkoumán lordem Anthonym Lloydem of Berwickem. Ten přišel na to, že soubor určitých onemocnění se vyskytuje s vyšší pravděpodobností u lidí, kteří byli ve válce, než u těch, kteří zůstali v Británii.
___
___

syndrom-umrti-po-zadrzeni-priznaky-projevy-symptomySyndrom úmrtí po zadržení (anglicky in-custody death) - k každoročně evidujeme několik případů úmrtí lidí v souvislosti se zadržením. Není jasné, kolik přesně úmrtí souvisí se zadržením přímo, jelikož největším problémem je stanovení příčiny smrti. V některých případech je okolo zadržení spousta nejasností.
___
___

elektromagneticka-hypersenzitivita-priznaky-projevy-symptomyElektromagnetická hypersenzitivita (zkratka EHS, EMF, synonymně elektromagnetická intolerance, anglicky electromagnetic hypersensitivity, idiopathic environmental intolerance, IEI-EMF include electromagnetic hypersensitivity - EHS, electrohypersensitivity, electro-sensitivity, and electrical sensitivity - ES) je termín používající se pro nesnášenlivost elektromagnetických polí.
___
___

pasmova-nemoc-priznaky-projevy-symptomy-6Pásmová nemoc (anglicky jet lag, desynchronosis) je fyziologický stav, který nastává při poruše cirkadiánního rytmu, typicky v důsledku přesunu letadlem při cestování z východu na západ či naopak. Abychom mohli stav označit za jet lag, je nutné, aby desynchronizace trvala několik dní. Tímto problémem jsou ohroženi nejen cestující, ale rovněž letecký personál na palubě. 
___
___

vdechnuti-ciziho-telesa-priznaky-projevy-symptomy-5Vdechnutí cizího tělesa (aspirace, anglicky aspiration, choking) může znamenat vdechnutí tekutiny nebo tuhého tělesa, představuje život ohrožující akutní stav. Příčin je mnoho, ale nejčastěji se jedná o vdechnutí potravy, kdy náchylnější jsou osoby, které mají poruchy polykání způsobené neurologicky.
___
___

hypersomnie-nadmerna-spavost-priznaky-projevy-symptomy-3Hypersomnie (nadměrná spavost, zvýšená spavost, anglicky hypersomnia, excessive daytime sleepiness) je skupina onemocnění charakterizovaných nadměrnou denní spavostí (EDS = excessive daytime sleepiness). Hypersomnii můžeme rozdělit na primární (také nazývaná centrální), která bývá způsobena poškozením mozku, a na sekundární, která je způsobena jinými příčinami (např. přepracování, virové onemocnění, nádorové onemocnění, deprese, některé léky, …).
__
__

kesonova-nemoc-dekompresni-nemoc-nemoc-potapecu-priznaky-projevy-symptomyKesonova nemoc neboli desaturační aeropatie (DCS = anglicky decompression sickness, divers' disease, bends nebo caisson disease), častěji známa jako nemoc potápěčů, je označení řady příznaků, které postihují osobu vystavenou snížení okolního tlaku. Toto onemocnění je jedním z nebezpečí při potápění s dýchacím přístrojem a dalších aktivitách, spojených s náhlými změnami tlaku. Samotný vznik dekompresní nemoci je způsoben náhlou změnou tlaku plynu rozpuštěného ve tkáních.
___
___

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny