gm1-gangliosidoza-typ-II-priznaky-projevy-symptomyGM1 gangliosidóza typ II (pozdní infantilní forma, juvenilní forma, GM1 gangliosidosis type II) - GM1 gangliosidóza je dědičné onemocnění, které je charakterizováno postupným zánikem nervových buněk (neuronů) v mozku a míše. GM1 gangliosidózu můžeme rozdělit do tří hlavních typů v závislosti na věku, ve kterém poprvé objeví příznaky onemocnění. Ačkoli všechny tři typy se liší v závažnosti, jejich příznaky se vzájemně překrývají.
___
___

gm1-gangliosidoza-typ-I-priznaky-projevy-symptomyGM1 gangliosidóza typ I (infantilní forma, GM1 gangliosidosis type I) - GM1 gangliosidóza je dědičné onemocnění, které je charakterizováno postupným zánikem nervových buněk (neuronů) v mozku a míše. GM1 gangliosidózu můžeme rozdělit do tří hlavních typů v závislosti na věku, ve kterém poprvé objeví příznaky onemocnění. Ačkoli všechny tři typy se liší v závažnosti, jejich příznaky se vzájemně překrývají.
___
___

ataxia-telangiectasia-luis-bar-syndrom-priznaky-projevy-symptomyAtaxia telangiectasia (zkratka AT, Louis-Bar syndrom) je vzácné neurodegenerativní dědičné onemocnění. Ataxie odkazuje na neschopnost koordinace pohybů a teleangiektázie označuje rozšíření malých cév. Ataxia telenagiektazia tedy způsobuje vážné zdravotní problémy. Abychom mohli pacientovy potíže označit za ataxii telenagiektázii, je nutné, aby byly přítomny oba dva znaky onemocnění.
___
___

syndrom-tarzalniho-tunelu-priznaky-projevy-symptomySyndrom tarzálního tunelu (tibiální neuralgie, TTS, Tarsal tunnel syndrome) vzniká jako následek komprese tibiálního nervu při průchodu tarsálním tunelem. Tento tunel se nachází podél vnitřní strany nohy za vnitřním kotníkem. Tímto tunelem prochází spolu s nervem také artérie a žíla, jako také šlachy svalů. Uvnitř tunelu se nerv dělí na 3 části, kdy jedna pokračuje k patě, další dvě pokračují na spodní stranu nohy.
___
___

charcot-marie-tooth-syndrom-cmt-syndrom-priznaky-projevy-symptomyCharcot-Marie-Tooth syndrom (CMT, Charcot-Marie-Tooth syndrome) je dědičné onemocnění postihující jak motorický, tak sensitivní nervový systém. CMT se řadí mezi tzv. periferní neuropatie, která se vyznačuje ztrátou citlivosti či ztrátou motoriky na různých částech těla. Tato nemoc je pojmenována po Jean - Martin Charcotovi, jeho žáku Pierre Marieovi a Howard Henry Toothovi, kteří tento syndrom poprvé popsali v roce 1886.
___
___

friedreich-strumpel-syndrom-friedreichova-ataxie-priznaky-projevy-symptomyFriedreich-Strümpel syndrom (Friedreichova ataxie, anglicky Friedreich's ataxia) je autozomálně recesivní dědičné onemocnění, které způsobuje poškození nervového systému. Ataxie označuje poruchu koordinace pohybů. Příčinou vzniku tohoto syndromu je degenerace nervové tkáně v míše. Jedná se zejména o poruchu senzorických neuronů, které řídí pohyb svalů na nohou a rukou.
___
___

shorterova-neuropatie-priznaky-projevy-symptomyShorterova neuropatie (anglicky shorter neuropathy) se řadí mezi tzv. periferní neuropatie, což znamená, že postihuje periferní nervový systém, což jsou vlákna vedoucí z míchy do kůže a orgánů. Při Shorterově neuropatii dochází k poškození drobných nemyelinizovaných vláken. Úlohou těchto vláken je inervace kůže a kontrola funkce orgánů.
___
___

syndrom-mostomozeckoveho-koutu-priznaky-projevy-symptomySyndrom mostomozečkového koutu (anglicky cerebellopontine angle syndrome, CAS) je onemocnění, které způsobuje expanze v místě tzv. mostomozečkového úhlu. Tento úhel je prostor mezi mozečkem a Varolovým mostem (pontem), který je vyplněný mozkomíšní tekutinou. Často se v tomto místě vyskytují nádory, které jej utlačují a způsobují tak soubor příznaků, který nazýváme syndromem koutu mostomozečkového.
___
___

progresivni-svalova-atrofie-pma-ducheneova-aranova-muskularni-atrofie-priznaky-projevy-symptomyProgresivní svalová atrofie (Ducheneova – Aranova muskulární atrofie, anglicky progressive muscle atrophy = PMA, adult SMA Aran Duchenne type) je vzácné onemocnění, které postihuje motorické (pohybové) neurony. Tímto typem atrofie trpí asi 4% všech lidí, u kterých je vada motorického neuronu (MND - motor neuron disease).
___
___

pronator-teres-syndrom-priznaky-projevy-symptomyPronator teres syndrom (anglicky pronator teres syndorme) je stav, který vzniká po utlačení nervus medianus, konkrétně při jeho průchodu loktem. Tento syndrom je poměrně vzácný, ve srovnání s jiným syndoromem, který postihuje tento nerv, což je syndrom karpálního tunelu. Nervus medianus prochází v lokti směrem na předloktí mezi dvěma hlavami svalu zvaného pronator teres.
___
___

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny