mallory-weissuv-syndrom-priznaky-projevy-symptomy-3Mallory-Weissův syndrom (anglicky gastro-esophageal laceration syndrome, Mallory-Weiss syndrome) patří mezi onemocnění trávicího traktu. Při tomto onemocnění dochází ke krvácení z trávicí trubice. Tento syndrom vzniká jako následek usilovného a opakovaného zvracení, kdy na přechodu jícnu do žaludku vznikají krvácející trhliny ve sliznici. Mallory-Weissův syndrom je relativně častou příčinou klinicky manifestních známek krvácení z horní části trávicí trubice.
___
___

Z hlediska prognózy pacienta jde o situaci ve většině případů nezávažnou, neohrožující pacienta na životě. U některých predisponovaných pacientů (např. alkoholici s portální hypertenzí) může být ohrožen jejich život. 

Léčba: nutná léčba základní příčiny, farmakologicky s výhodou antiemetika proti zvracení a léky ze skupiny blokátorů protonové pumpy, dietní opatření, klidový režim. Výjimečně při masivním krvácení nutnost opakovaných krevních převodů, zcela ojediněle chirurgické řešení.

Jak se projevuje Mallory-Weissův syndrom – příznaky, projevy, symptomy

  • hemateméza - zvracení jasně červené krve

  • často také zvracení již natrávené krve (vzhled kávové sedliny)

  • meléna - dehtovitě černá stolice mazlavé konzistence s typickým zápachem

  • rozvoj anémie

  • únava

  • slabost

  • bledost kůže

  • bledost sliznic

  • snížení fyzické výkonnosti

  • dušnost

  • při masivním krvácení výjimečně i hemoragický šok

  • hypotenze - snížený krevní tlak

  • kolapsové stavy se ztrátou vědomí

Mallory-Weissův syndrom - obrázek, fotografie
mallory-weissuv-syndrom-priznaky-projevy-symptomy-3U některých predisponovaných pacientů (např. alkoholici s portální hypertenzí) může být ohrožen jejich život. 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny