otrava-rtuti-priznaky-projevy-symptomyRtuť (latinsky hydrargyrum) je chemická sloučenina označovaná též jako "tekuté stříbro". S tímto prvkem se setkáváme nejčastěji v teploměrech, v tlakových přístrojích, v materiálu, z nějž se vyrábí amalgámové zubní výplně apod. Pro samotnou toxicitu je důležitý fakt, že tato stříbřitá tekutina má tendenci se vypařovat. Z toho plyne důležitý fakt, že požití rtuti není nijak zvlášť nebezpečné, neboť čistá rtuť prochází rychle trávicím traktem a vylučuje se stolicí.
___
___

druhotna-neprava-otrava-houbami-priznaky-projevy-symptomySběr hub je v našich končinách, a to především v podzimních měsících, velmi oblíbená činnost, které se věnuje nemalá část naší populace. Avšak málokdo z nás je obeznámen také s rizikem možné otravy lidského organismu primárně jedlými houbami. Tato tzv. nepravá otrava houbami je tedy způsobena požitím jedlých hub, které jsou buď nedostatečně tepelně upravené, nebo jsou jistým způsobem druhotně změněné (např. rozkladem, plísněmi, bakteriemi apod.). Příčinou je tedy především špatné a nevhodné skladování čerstvých hub.
___

___

otrava-sinicemi-otrava-jedem-ze-sinic-priznaky-projevy-symptomySinice (angl. blue-green algae, cyanobacteria), obsahují látky způsobující alergie. Sinice mohou také produkovat jedy, tedy toxiny. Zajímavostí je, že ty jsou výrazně jedovatější než např. jed kobry. Naštěstí je jich ve vodě obvykle mnohem méně, než je pro naši otravu zapotřebí. Lidé při koupání často nechtěně vypijí trochu vody (až 1 - 2 dl) a s ní i přítomné sinice (a také toxiny, které jsou v nich obsaženy). Riziko se zvyšuje u dětí, které vody vypijí zpravidla více a jejich tělesná hmotnost je menší.

___

___

jak-se-projevuje-kousnuti-zmiji-obecnou-otrava-zmijim-jedem-priznaky-projevy-symptomy copyZmije obecná (latinsky vipera berus) je jediným našim hadem, který může způsobit smrtelnou otravu. Množství jedu, který zmije vypustí je rozdílné, malý had je méně nebezpečný a asi až 40% uštknutí je tzv. suchých – to znamená bez jedu. Letální (smrtelná) dávka je 1mg/kg  hmotnosti postiženého. Tudíž riziko je přímo úměrné množství jedu a snižuje se nepřímo úměrně tělesné hmotnosti, proto zdravá dospělý bývá ohrožen na životě jen vzácně. Vrchol obtíží mezi 24 a 48 hodinami. 

___

___

jak-se-projevuje-otrava-durmanem-priznaky-projevy-symptomyDurman (latinsky datura stramonium) obsahuje řadu alkaloidů, především pak skopolaminu. Látkami z durmanu se může člověk otrávit (anglicky datura intoxication). Toxické jsou listy, hlavně ale plody. Pro malé dítě již 20 semen představuje letální (smrtelnou) dávku. Terapie (léčba) při otravě durmanem představuje především co nejvčasnější výplach žaludku, podání aktivního uhlí, které zabrání dalšímu vstřebávání jedovaté látky, dále podání sedativ a physostigminu, beta-blokátorů. Někdy je třeba i řízené dýchání (umělá plicní ventilace). 

___

___

jak-se-projevuje-akutni-otrava-alkoholem-priznaky-projevy-symptomyAkutní intoxikace etanolem čili česky akutní otrava alkoholem (anglicky acute alcohol intoxication) je častou a vcelku běžnou intoxikací. Těžká otrava ohrožuje život nemocného poruchou vitálních funkcí (hrozí kóma s útlumem dechového centra v prodloužené míše a hrozbou udušení nebo vdechnutí obsahu žaludku při vzracení). V těchto případech je nutná hospitalizace na oddělení JIP. 

___

___

jak-se-projevuje-otrava-sylicylaty-prizanky-projevy-symptomySalicyláty (léky s obsahem kyseliny acetylsalicylové) jsou používány jako analgetika a antiagregancia  (léky proti bolesti a proti krevní srážlivosti krve). Jejich užití jako analgetik v poslední době klesá a tím i četnost otrav touto látkou. Toxická dávka je cca 10-30 g. Těžká otrava Aspirinem, Anopyrinem, Godasalem (tedy souhrnně salyciláty) nastává při intoxikaci více než 500mg/kg. Vyšetření – anamnéza požití léků, stanovení salicylátu v krvi co 2 hodiny do poklesu. 

___

___

jak-se-projevuje-otrava-metanolem-methanolem-priznaky-projevy-symptomyK otravě metanolem (metylalkoholem) obvykle dochází omylem záměnou za etanol ("klasický alkohol"). Samotný metanol není toxický, ale jeho metabolity při jeho odbourávání játry (kyselina mravenčí, formaldehyd), vedou k metabolické acidóze. Proto se v léčbě používá etanol, který obsadí vazebná místa na enzymu alkoholdehydrogenáze. Nejúčinnějším opatřením k eliminaci metanolu z těla je hemodialýza. Pacienti, kteří přežijí akutní otravu, jsou ohrožení trvalým poškozením zdraví a oslepnutím.

___

___

jak-se-projevuje-intoxikace-otrava-paracetamolem-priznaky-projevy-symptomy-lecbaParacetamol patří k nejpoužívanějším lékům proti bolesti (tedy analgetikům). Prodává se pod komerčními názvy Paralen, Panadol, Coldrex. Předávkování Paralenem či Panadolem (tedy paracetamolem) může mít za následek akutní selhání jater a někdy i ledvin. Je jednou z nejčastějších přičin akutního jaterního selhání. K akutnímu selhání může postačit dávka 7,5 mg u dospělých (15 tablet Paralenu - 1 tableta obsahuje 500 mg paracetamolu), u disponovaných jedinců (alkoholici či lidé s cirhózou jater) postačí i nižší dávky.

___

___

jak-se-projevuje-otrava-vodou-priznaky-projevy-symptomyIntoxikace vodou, otrava vodou (anglicky water intoxication) je stav vznikající při rychlém příjmu většího množství (hypotonické tekutiny) vody eventuálně při neschopnosti vodu vylučovat. Což má za následek zředění plasmy (hyposmolarita) s přesunem tekutiny do buněk, které zvětšují svůj objem a jsou poškozovány. Závažné důsledky mají tyto změny na činnost mozku, kde dochází k otoku). Léčba je převážně symptomatická se zajištěním monitorace, pomalé infuze hypertonického NaCl, podávání diuretik, restrikce (zamezení) příjmu čisté vody (např. u psychiatrických pacientů). 

___

___

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny