hyperviskozni syndrom priznaky projevy symptomy pricina lecbaHyperviskózní syndrom (anglicky hyperviscosity syndrome) je soubor příznaků vyskytujících se při zvýšené viskozitě krve, kdy dochází ke zhoršenému prokrvení některých orgánů. Ohrožen je zejména nervový systém, srdce a ledviny. Může vzniknout z korpuskulárních příčin, kdy je v krvi zvýšený počet krevních buněk.

__

__

Může jít i o nekorpuskulární přičinu a to zejména z nadměrné hladiny imunoglobulinů v krevním séru při mnohočetném myelomu, nebo Waldenströmově makroglobulinemii a systémových onemocněních pojiva.

Tento syndrom patří mezi akutní stavy u onkologických pacientů.

Diagnostika: základem je laboratorní vyšetření krve, vhodné je provést vyšetření očního pozadí a dále dle dalších postižených orgánů.

Léčba: základní léčebnou metodou nekorpuskulárního hyperviskózního syndromu je plazmaferéza, korpuskulární hyperviskózní syndrom se léčí leukaferézou. Důležitá je dostatečná hydratace a léčba základního onemocnění pacienta.

 

Jak se projevuje hyperviskózní syndrom – příznaky, projevy, symptomy:

 • snížená perfúze (prokrvení) a oxygenace (okysličování) orgánů

 • neurologické a psychické příznaky – zmatenost, bolest hlavy, závratě, poruchy vědomí až jeho úplná ztráta (koma), epileptické záchvaty, TIA až cévní mozková příhoda

 • srdeční obtíže – palpitace (bušení srdce), tachykardie (vysoká tepová frekvence), hypertenze (vysoký krevní tlak), zhoršení anginy pectoris, celková srdeční slabost, poruchy rytmu, infarkt myokardu

 • obtížné dýchání, dušnost (dyspnoe)

 • bolest dolních končetin

 • poruchy ledvinné funkce – akutní renální selhání, zhoršení chronického renálního selhání

 • poruchy zraku (amaurosis fugax)

 • slizniční krvácivé projevy (epistaxe – krvácení z nosu, krvácení z dutiny ústní…)

 • petechie (tečkovité krvácení na kůži)

 • zvýšená teplota (subfebrilie)

 • celkové projevy – nechutenství, úbytek váhy, noční pocení

 

Hyperviskozní syndrom - fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny