febrilni neutropenie priznaky projevy symptomyFebrilní neutropenie (anglicky febrile neutropenia, neutropenic fever) je život ohrožující stav, který vznikne jako následek dřeňového útlumu, nejčastěji v rámci chemoterapie onkologicky nemocných pacientů. Jedná se o jeden z urgentních stavů v hematologii.

___

___

Je definovaná jako pokles počtu neutrofilních granulocytů pod 500/μl, dále musí být jednorázově naměřena tělesná teplota nad 38,5 °C nebo dvakrát v průběhu dne nad 38,0 °C. Důsledkem tohoto poklesu je omezen schopnost organismu tvořit zánětlivý infiltrát a porušena antibakteriální a antimykotická imunita.

Diagnostika - při podezření je zásadní odebrat vzorky na kultivaci ze všech podezřelých míst. Nutné je cíleně pátrat po případném ložisku infekce (nosohltan, periodont, plíce, operační rána a další).

Léčba - zásadní pro osud pacienta je rychlé podání širokospektrých antibiotik, případně i antimykotik. Další součástí léčby je stimulace růstu buněk granulocytární řady v kostní dřeni podáním růstových faktorů. U pacientů v těžkém stavu je na místě hospitalizace. Velice důležitá je prevence u rizikových pacientů, a to snížení expozice infekčním agens, posílení imunity a poučení pacienta o možném riziku jeho stavu.

 

Jak se projevuje febrilní neutropenie, neutropenická horečka - příznaky, projevy, symptomy

 • atypicky probíhající infekce
 • flegmóna kůže (neohraničený hnisavý zánět)
 • typicky tzv. pneumonie bez pneumonie
  • poslechový nález svědčí pro pneumonii, vysoké CRP, ale negativní RTG snímek
 • neutropenická sepse
  • vysoká horečka (febrilie)
  • vysoká srdeční frekvence (tachykardie)
  • zrychlené dýchání (tachypnoe)
  • arteriální hypotenze
  • kvalitativní a kvantitativní poruchy vědomí
  • pokles diurézy (objemu moči)
  • známky poškození ledvin
 • multiorgánové selhání (MODS)
  • postižení respiračního systému – snížený parciální tlak kyslíku v krvi
  • postižení ledvin – snížený objem moči
  • kardiovaskulární systém – arytmie, tachykardie, následně nízký tlak až zhroucení oběhu
  • krevní oběh – hlavně změny v srážlivosti krve
  • gastrointestinální trakt – poruchy pasáže až paralytický ileus, resorpce toxinů, dysmikrobie
  • postižení CNS – neklid, zmatenost, delirium či amence, křeče, parestézie
 • až v 50% končí smrtí 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny