Stiff-person syndrom příznaky projevy léčba příčina symptomyStiff-person syndrom (anglicky Stiff-Person Syndrome, Stiff-Man Syndrome) je vzácné autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému. Charakteristickými projevy je ztuhlost (rigidita) svalů trupu a končetin provázené občasnými bolestivými svalovými křečemi. Existují různé varianty, například stiff-limb syndrom, kdy jsou postiženy zejména svaly končetin. Může se taktéž jednat o paraneoplastický projev, kdy syndrom doprovází zhoubné nádorové onemocnění. Nejčastější je nástup onemocnění kolem 45. roku.

Léčba: onemocnění je nevyléčitelné, při včasném odhalení a léčbě je ale možno pacientovi výrazně zlepšit kvalitu života.
Diagnostika: je založena na klinickém obrazu nemoci, vyšetření svalové aktivity EMG (elektromyogram) a vyšetření protilátek proti glutamátdekarboxyláze, které jsou ve většině případů přítomny.
Léčba: používá se imunomodulační terapie (intravenózní imunoglobuliny, rituximab), pomoci také mohou benzodiazepiny a baklofen.

Jak se projevuje stiff-person syndrom – příznaky, projevy, symptomy:

 • ztuhlost (rigidita) svalů trupu a končetin
 • bolestivé svalové křeče
 • chronická bolest
 • svalové spasmy (stahy) vyvolané taktilním, emočním, sluchovým či pohybovým podnětem
 • spasmy mohou trvat minuty až hodiny
 • chlad, infekce a stres zhoršují symptomy
 • velmi vzácně jsou postiženy svaly obličeje, rukou a chodidel
 • poruchy chůze a pohyblivosti
 • deformující spondylózy (degenerativní postižení páteře)
 • lumbální hyperlordóza (nadměrné prohnutí bederní páteře)
 • hypertenze (vysoký krevní tlak)
 • tachykardie (zrychlený tep)
 • onemocnění může vést ke smrti

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny