invaginace-strev-strangulacni-ileus-priznaky-projevy-symptomyInvaginace (strangulační ileus, anglicky paralytic Ileus, intestinal obstruction, intestine invagination, intestine intussusception) je vchlípení jedné části střeva do části následující podobně jako u teleskopu. Náhlá příhoda břišní, ke které dochází nejč. u malých dětí. Projevuje se silnou kolikovitou bolestí, neklidem dítěte, krvavou stolicí připomínající malinové želé. Bez léčby stav vyústí v odumření gangrénu části střeva a životu nebezpečný zánět pobřišnice peritonitidu.
___
___

Slovo strangulace znamená zaškrcení, proto u strangulačního ileu dochází k uskřinutí střeva. Zavře se střevní dutina, čímž se sníží nebo úplně zastaví průchodnost střeva. Natrávená potrava se tak hromadí před překážkou a může hrozit protržení stěny střevní. V rámci uskřinutí jsou rovněž postiženy cévy a nervy. Při uskřinutí cévy pak není střevo vyživováno a může postupně odumírat.

K invaginaci, však v mnohem menším rozměru dochází také při kýlách. Speciální typem invaginace je invaginace v dětském věku, kdy u nich dojde k zasunutí části střeva do sousedního střevního úseku.

Diagnostika: Včasné rozpoznání onemocnění je v tomto případě klíčové, jelikož invaginace je život ohrožující stav. Základem diagnostiky je anamnéza a dále pohmatové, poklepové a poslechové vyšetření břicha. Ze zobrazovacích metod používáme rentgenové vyšetření, kdy na RTG snímku nacházíme typické tzv. hladinky nad uzavřeným úsekem střeva. Součástí vyšetřování je i ultrazvuk břicha.

Léčba: Vzhledem k tomu, že se jedná o život ohrožující stav, je nutná okamžitá chirurgická léčba. Při tomto zákroku musíme uskřinutí uvolnit, čímž zabráníme protržení střeva či jeho odumření z důvodů uskřinutí cévy. Pokud už k odumření části střeva došlo, musíme tuto číst odstranit, jelikož by mohla být zdrojem zánětu.


Jak se projevuje invaginace střeva a strangulační ileus - přízanaky, projevy, symptomy

  • od počátku velmi silné kolikovité bolesti

  • zvracení

  • meteorismus – zastavení odchodu větrů

  • zastavení odchodu stolice

  • příměs krve a hlenu ve stolici

  • bolest při pohmatu v místě překážky

  • poslechově vymizení střevních pohybů (peristaltiky)

  • pokles krevního tlaku

  • zvýšení tepové frekvence

  • promodrání v obličeji

 

lnvaginace střeva a strangulační ileus - obrázek, fotografie


obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019
MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny