Syndrom hybris, syndrom mocenské pýchy – příznaky, projevy, symptomy

syndrom-hybris-syndrom-mocenske-pychy-priznaky-projevy-symptomySyndrom hybris (anglicky syndrome hybris) je pojem, který byl poprvé užit britským politikem a psychiatrem Davidem Owenem, který se dlouho zabýval vlivem nemocí na rozhodování vrcholných politiků. Toto onemocnění je spojeno jak s osobou člověka, tak s určitou funkcí. Syndrom hybris zde představuje jakousi "zpupnost z povolání" a je neoddělitelně spjat s držením a výkonem moci.

___

___

Vlastní příčinu si tedy lze představit jako vznik závislosti na moci, jejíž podstata se velmi podobá např. závislosti na alkoholu. Je-li jedinec moci zbaven, syndrom obvykle odeznívá. Podle Owena trpěly syndromem hybris tito vrcholní politikové: George W. Bush, Tony Blair, Margaret Thatcherová, Neville Chamberlain, Theodore Roosevelt ad. U nás vykazují jisté rysy podobné syndromu hybris např. Václav Klaus, David Rath a mnozí další.

Léčba: tento syndrom obvykle samovolně odezní po odnětí moci ve vrcholných funkcích. Vhodná též pomoc psychologa, psychoterapie, socioterapie. Sám Owen zde veřejnosti doporučuje otevřenost v informování o této nemoci politiků, která přispěje k její lepší kontrole.

Jak se projevuje syndrom hybris – příznaky, projevy, symptomy

  • nabití neadekvátně velikého seběvědomí

  • ignorování názorů a rad svého okolí

  • postupně paušální zavrhování ostatních názorů a rad

  • typická troufalost vzpříčit se daným skutečnostem

  • neuznání vlastní chyby

  • hlavním rysem je neschopnost měnit směr politiky, protože by  k tomu bylo nutné přiznat chybu

  • mocenská posedlost

  • nutkavá potřeba omezit v soutěži o zdroje vliv jiných mocenských elit, stejně jako vliv té části populace, jejíž podíl na moci je malý 

Přírodní lékárna Dr. Mix

Dr. MixVhodné bylinky, potraviny, pohybové aktivity... Nechte si sestavit rady přímo Vám na míru. Nahlédnout do poradny Dr. Mix lékárníka Ondřeje.

Další články v této kategorii