Karcinom, nádor, rakovina slinné žlázy - příznaky, projevy, symptomy

jak-se-projevuje-rakovina-slinnych-zlaz-priznaky-projevy-symptomy-obrazek-fotografieV ústní dutině jsou přítomny tři velké slinné žlázy – patrová (parotis), podjazyková a podčelistní – a také plno drobných slinných žlázek pod jazykem. Nádory v této oblasti jsou většinou benigní – mají „dobrou“ povahu, nejsou zhoubné (jsou benigní, tzn. nejsou to karcinomy), a nejvíc se jich týká právě parotis.

___

___

Jak se projevuje rakovina slinných žláz - příznaky, projevy, symptomy

  • dlouho bezpříznakové
  • následuje lokální jednostranné zduření (otok) žlázy
  • nádrová tkáň je proti podkladu nepohyblivá
  • obrna lícního nervu (Bellova obrna)
  • parestezie (brnění), hypestezie (snížená citlivost)
  • změna sekrece slin
  • zvětšené lymfatické uzliny


jak-se-projevuje-rakovina-slinnych-zlaz-priznaky-projevy-symptomy

Maligní nádory slinných žláz v přehledu

Charakteristická je pro ně rychlejší progrese růstu, bolesti v dané oblasti, fixace tumoru, poruchy funkce lícního nervu a dalších přilehlých hlavových nervů.

Acinocelulární karcinom

Tvoří přibližně 15 % zhoubných nádorů slinných žláz, ženy jsou postiženy dvakrát častěji než muži, nejčastěji se vyskytuje ve 4. a 5. deceniu. Klinicky se jedná o pomalu rostoucí rezistenci, která bývá bolestivá až u poloviny pacientů. Jedná se o nádor dobře diferencovaný, který málo recidivuje, s nízkou tendencí ke vzniku metastáz.

Mukoepidermoidní karcinom

Svým 15% zastoupením mezi zhoubnými nádory slinných žláz patří také k těm častějším. Na základě histopatologických znaků ho rozdělujeme na variantu low-grade a high-grade, které mají rozdílnou prognózu.

Adenoidně cystický karcinom

Dalším častým zhoubným epitelovým nádorem slinných žláz je adenoidně cystický karcinom, který tvoří přibližně 15 % těchto nádorů. Je typický pomalým, ale agresívním růstem s intraa perineurálním šířením. Často generalizuje krevní cestou především do plic, kde tyto metastázy mají pomalou progresi a doporučuje se jejich chirurgické odstranění.

Malignita v pleomorfním adenomu

Malignita v tomto typu nádorů může mít tři formy:

  • karcinom v pleomorfním adenomu, jehož diagnózu stanovíme na podkladě maligní komponenty ve zbytkovém adenomu,
  • karcinosarkom, pravý maligní smíšený nádor s průkazem malignity v epitelové i mezenchymální složce,
  • metastazující pleomorfní adenom, který má vzhled benigního pleomorfního adenomu, avšak zakládá uzlinové i vzdálené metastázy, které taktéž vykazují benigní vzhled.

Maligní lymfomy

Nodální maligní lymfomy vycházejí z intraglandulárních uzlin a jsou shodné s ostatními lymfomy v jiných uzlinách. Dále se ve slinných žlázách může vyskytovat primární extranodální lymfom typu MALT, vycházející z periduktálních a periacinárních lymfoidních infiltrátů, nahromaděných zde při myoepiteliální sialoadenitidě.

Nezhoubné nádory

Benigní (nezhoubné) nádory se objevují zpravidla mezi 40. – 50. rokem. Průměrný věk při diagnóze zhoubného nádoru je 55 let, mohou se však vyskytnout v každém věku. Není zde rozdíl ve výskytu podle pohlaví, možná mírně převažují ženy.

Přírodní lékárna Dr. Mix

Dr. MixVhodné bylinky, potraviny, pohybové aktivity... Nechte si sestavit rady přímo Vám na míru. Nahlédnout do poradny Dr. Mix lékárníka Ondřeje.

Další články v této kategorii