Migréna - příznaky, projevy, typy migrén

migrena_priznaky_projevy_symptomy.jpegLaická veřejnost říká každé bolesti hlavy migréna. Bolesti hlavy ale nejsou vždy jen migréna, může se jednat např. o tenzní (tensní) cephaleu, cluster headache, paroxysmální hemikranii, ad. K upřesnění diagnostiky vždy slouží anamnéza a provevy při bolesti hlavy. Příznaky migrény jsou uvedeny na této stránce.

___

migrena-cluster-headache-tenzni-bolesti-hlavy-priznaky-projevy-symptomyJak se projevuje migréna bez aury (vazomotorická kefalea) - příznaky, projevy, symptomy

 • 80% ze všech migrén

 • trvá hodiny až dny

 • bolest zpočátku tupá, později tepavá

 • často ohraničení na polovinu hlavy nebo v zálaví

 • nauzea a vomitus (nevonost, zvracení)

 • přecitlivělost na hluk a světlo

 • vzniká často ráno po probuzení, během dne graduje

 • omezuje pacienta v psychické a fyzické aktivitě

 • po ulehnutí se mírní

 • vzniká po dietních chybách, nadužití alkoholu, nevyspání, pobyt v zakouřené místnosti, dlouhé soustředění nebo při vystavení průvanu, někteří pacienti udávají jako příčinu změnu atmosferických podmínek (změna tlaku vzduchu)


Migréna s aurou

 • 18% všech migrén

 • častější u žen

 • genetická závislost

 • trpí jí2-5% obyvatel

 • začátek v dětství - nejpozději do 30. roku života 

 • příznaky viz výše - stejné jako u migrény bez aury

Doprovodná iritační nebo zániková symptomatika:

Brnění končetin poloviny těla nebo jedné končetiny, poruchy výslovnosti nebo rovnováhy, sluchu apod.

Pokud se stav opakuje, mluvíme o komplikované migréně

Typy komplikovaných migrén:

Oftalmoplegická - porucha okohybné invervace s dvojitým viděním, šilháním, poklesem víčka

Bazilární - ataxie (porucha hybnosti ve smyslu nepřesně cílené pohyby), nystagmem (trhání očního bulbu v některém směru), tinitem (pískáním v uších) ad.

Hemiplegická - různě těžká hemiparéza (porucha hybnosti končetin na jedné polovině těla) až hemiplegií, která je na opačné straně, než kde bolí hlava.

Migrenosní aura a prodromy:

Prodromy (předzvěsť):

 • jsou přítomné hodiny až dny před záchvatem m.

jedná se o:

 • psychickou rozladu,

 • pocit únavy,

 • stavy malátnosti, 

 • deprese někdy naopak nápadná euforie

 • zvýšená chuť k jídlu.

Aura:

 • je již součást migrenosního záchvatu

 • nejčastější je aura zraková - několik minut až půl hodiny trvající výpadek části zorného pole, jindy jiskření, obraz přechodné sleposti (amaurózy) nebo mlhavého vidění, jindy pacient udává nápadně pestře barevné vidění

 • pacient je bledý, ale bolesti nepociťuje

 • po odeznění aury se rozvíjí vlastní záchvat (nejč. do hodiny)

Jiné tipy migrén:

Další, méně obvyklé migrény: postkoitální, chladová ad.


Zpracováno dle: Speciální neurologie, prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc.

Přírodní lékárna Dr. Mix

Dr. MixVhodné bylinky, potraviny, pohybové aktivity... Nechte si sestavit rady přímo Vám na míru. Nahlédnout do poradny Dr. Mix lékárníka Ondřeje.

Další články v této kategorii