Pacemakerový syndrom - příznaky, projevy, symptomy

pacemakerovy syndrom priznaky projevy symptomyPacemakerový syndrom (anglicky pacemaker syndrome) je komplikací kardiostimulace. Podstatou je obrácená síňokomorová sekvence při komorové stimulaci, kdy vlivem zpětného vedení na síně dochází ke kontrakci síní v době zavřených atrioventrikulárních chlopní (chlopně nacházející se mezi síněmi a komorami).

___

___

Zvýšeným tlakem v síni jsou aktivovány receptory, jejichž podrážděním je reflexně navozena vasodilatace (rozšíření cév). Odhaduje se, že asi 7 % nositelů komorové stimulace má výrazné obtíže a dalších 20 % méně výrazné klinické obtíže.

Diagnostika - diagnóza je založena na poklesu systémového tlaku v době aktivace síní v průběhu komorové systoly. Klinické podezření na PS může potvrdit dopplerovská echokardiografie.

Léčba - léčba spočívá ve změně stimulačního režimu. U pacientů s výraznými klinickými obtížemi je nutná výměna nefyziologické stimulace za fyziologickou.

 

Jak se projevuje pacemakerový syndrom - příznaky, projevy, symptomy

 • dušnost

 • závratě

 • slabost

 • únava

 • zchvácenost

 • pocení

 • zmatenost

 • pulsace v krku nebo v břiše

 • nízký tlak

 • rychlý tep

 • zrychlené dýchání

 • kašel

 • palpitace (bušení srdce)

 • bolest hlavy

 • bolest čelisti

 • synkopy

 • presynkopy

 

Pacemakerový syndrom - fotografie, obrázek

ilustrační fotografie a obrázky budou doplněny v průběhu roku 2018

Další články v této kategorii