Toxoplazmóza mozku, neurotoxoplazmóza - příznaky, projevy, symptomy

toxoplazmoza mozku mozkova toxoplazmoza priznaky projevy symptomyMozková toxoplazmóza (anglicky neurotoxoplasmosis) je infekce mozku způsobená prvokem Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii je intracelulární parazit (žije v buňce), který napadá ptáky i savce a jeho konečným hostitelem může být kočka.

___

___

Nakažené zvíře vylučuje oocyty parazita stolicí a člověk se může nakazit nedostatečně tepelně zpracovanou stravou. U člověka s normální imunitou se infekce klinicky nemusí vůbec projevit, zatímco u lidí se zhoršenou imunitou (např. HIV pozitivní pacienti) je toxoplazóma nejčastější příčinou mozkového abscesu. 

Diagnostika
Je možný přímý průkaz Toxoplazmy v krvi či tkáních kultivací anebo PCR (metoda izolace, namnožení a detekce DNA parazita). Nepřímým důkazem je průkaz specifických protilátek třídy IgG a IgM. Ložiskové projevy nám ozřejmí zobrazovací metody, tedy CT nebo MRI mozku.
Léčba
Toxoplazmóza u imunokompetentních (s neporušenou imunitou) netěhotných osob obvykle nevyžaduje léčbu. Případně volíme symptomatickou léčbu (zvládání jednotlivých projevů jako bolest, teplota atd.) V indikovaných případech podáváme antiprotozoikum pyrimethamin, eventuálně v kombinace se sulfadiazinem (sulfonamidové chemoterapeutikum). V ojedinělých případech volíme i chirurgické odstranění ložiska či abscesu.

Příznaky
- epileptické záchvaty
- intrakraniální hypertenze
o bolest hlavy
o zvracení/nevolnost
o neklid
o apatie nebo podrážděnost
o porucha vědomí
- ložiskové neurologické příznaky (porucha řeči, chůze, čití, smyslů atd.)¨
- parézy hlavových nervů
- hemiparézy (ochrnutí končetin jedné strany)
- psychické poruchy
- změněná psychika (zpomalené reakce, změna chování, osobnosti)
- poruchy vidění

Další články v této kategorii